swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?

Osijek Kroatien

Interpretation1.494 Words / ~ pages Ernest Hemingway – „The sun also rises“ Elements of Realism, Naturalism and Modernism Ernest Hemingway, one of the greatest American modernist authors, wrote his novel The Sun Also Rises in 1926. According to the year it was written in, this novel should belong to the modernist movement. Due to the fact that the World War I had a major influence on Hemingway´s writing style, this novel does not only have elements of modernism, but also some elements of both realism and naturalism. In this essay, I will go through all the elements of the different movements and show why this novel is not only a part of modernism, but can be put into different movements. Although Hemingway´s novel The Sun Also Rises does not fit into the time frame of realism, it has the elements of this writing trend. Realism is known for its depicting of life events as they…[show more]
Summary8.133 Words / ~25 pages Fran Krsto Frankopan i Katarina Frankopan Zrinska FRAN KRSTO FRANKOPAN (Bosiljevo, oko 1643. – Bečko Novo Mjesto, 1671.) - životopisna bilješka: nije sigurno kada se i gdje se rodio hrvatski velikaš i pjesnik, urotnik protiv habsburške samovolje (vjerojatno u Bosiljevu, između 1641. i 1643. g.); potekao je iz jedne (i to posljednje) loze knezova Krčkih; prva zapisana vijest o njemu je iz godine 1648. – rano je izgubio majku (u kolipci), potom oca (1652.), pa starijeg brata Gašpara (1653.), te brata Jurja (1661.); nekoliko je godina boravio u Italiji, zatim na isusovačkom sveučilištu u Grazu; ­ - u Italiji je, u Macerati (1656.) objavio svoje prvo pjesničko djelo, latinsku Elegiju; u Italiji se oženio kardinalovom nećakinjom Julijom di Naro (1658.), a u nasljeđe je primio grad Nemi kraj Rima; vraća se u Hrvatsku, pomaže…[show more]
Summary2.034 Words / ~6 pages Slavonska inačica hrvatskog književnog baroka ANTUN KANIŽLIĆ Požega, 20. XI 1699. – Požega, 24. VIII 1777. - životopisna bilješka: rođen u obitelji koja se bavila krznarstvom. Školovao se u Požegi, gdje je završio isusovačku gimnaziju, zatim u Zagrebu gdje je pohađao više razrede i potom stupio u isusovački red. Studij teologije i filozofije slušao je u Grazu i na isusovačkom sveučilištu u slovačkoj Trnavi. Kao profesor predavao je, i to samo pet godina, u varaždinskoj i zagrebačkoj gimnaziji. Godine 1728. zaređen je za svećenika te postaje propovjedniko­m u Požegi i Zagrebu. U rodni se grad vraća 1752. godine i u njemu ostaje do smrti. ­ Za života je bio poznat samo kao pisac nabožnopoučni­h djela, i to stoga što su tek tri godine nakon smrti bila tiskana njegova dva glavna, i u književnopovi­jesn­im bibliografija­ma neizostavna…[show more]
Essay12.493 Words / ~57 pages → Stilsymbiose -Übernahme von Stilmerkmalen anderer lit.Strömunge­n: = Naturalismus: -Unterordnung der Phantasie unter die Erfahrung (Wirklichkeit­) -Darstellung des zeitgenössisc­hen Alltags ≠Naturalismus­: wissenschaftl­iche Ambitionen =Symbolismus: Sensibilität für Lebensnuancen ≠ Symbolismus: poetische u. sprachliche Esoterik →Zielsetzung: genauer Darstellung der Stimmung aus subj. Position des Einzelnen →literaturthe­ore­tische Grundlage: -Erkenntnisth­eorie von Ernst Mach (1828-1916): -Wirklichkeit = Komplex von Empfindungen (Farben, Laute, Gerüchte, Tastempfind.) -Ich = relativ stabiles Bünden von Beobachtungen­, Gefühlen u. Erinnerungen →Jung-Wien: -Bezeichnung für die Gruppe Wiener junger Autoren um die Jahrhundertwe­nde -Hermann Bahr (1863-1934); Wochenzeitsch­rift Die Zeit…[show more]
Term paper2.186 Words / ~10 pages Zajedničke karakteristik­e pretkolumbovs­kih civilizacija Sadržaj Uvod Inke, Azteci i Maye su najrazvijenij­e civilizacije koje su živjele na područjima Sjeverne i Južne Amerike prije Kolumbova otkrića. U seminaru ću opisati njihov svakodnevni život, običaje, kulturu, a posebna pozornost bit će na religiji koja je imala i više nego veliku ulogu u životu ovih drevnih civilizacija. Također ću predstaviti njihov državni ustroj i na koji način je društvo funkcioniralo­. Ne postoje velike količine podataka i dokaza o njihovima životima jer nisu poznavali onakvo pismo kakvo mi danas poznajemo, a moguće da uopće i nisu te nam nisu mogli ostaviti nikakve zabilješke o njihovim životima. Prostor i vrijeme Najranije su se razvile Maye, još u 1. tisućljeću prije Krista, ali svoj veliki napredak doživljavaju tek 300. godine nakon…[show more]


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents