swopdoc logo
Admin area
Email:
Password:
Create account
Forgot your password?
Sveučili┼íte u Zagrebu
Presentation
Usmeno izlaganje na temu: Nizozemski jezik Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Student: Goran Sklepić Kolegij: Kultura i civilizacija nizozemskog jezičnog područja Datum izlaganja: 24. 3. 2011. Iako se nazivlje zna razlikovati, tradicionalni naziv za granu
Essay
SVEU─îILI┼ TE U ZADRU ODJEL ZA SOCIOLOGIJU J. G. FUNKCIJA KARNEVALA I KARNEVALSKOG U DRU┼ TVU ESEJ Mentor: Dr. sc. M. Vrban─Źi─ç Zadar, travanj 2010. Kao glavnu funkciju karnevala u dru┼ítvu moglo bi se navesti to, ┼íto bilo koji karnevalski element pru┼ża pro─Źi┼í─çenje. Karnevalski smijeh
Term paper
Acute myocardial infarction SADR┼ŻAJ UVOD .... 1 Anatomija i fiziologija .. 2 Klinika/medicinska­ dijagnoza . 4 Dijagnostika .... 5 Lije─Źenje .... 8 Rehabilitacija pacijenta sa akutnim infarktom miokarda . 10 SESTRINSKA SKRB .... 11 Zdravstvena njega ili proces zdravstvene
Term paper
PROMETNA KULTURA VOZA─î MOTORNOG VOZILA PRIPREMILA: Helena Vrban PSIHOLOGIJA: Znanost o psihi─Źkim procesima i pona┼íanju i njihovim fizikalnim biolo┼íkim uvjetima i u─Źincima CILJEVI I ZADA─ćE PSIHOLOGIJE: prou─Źiti i protuma─Źiti pona┼íanje ─Źovjeka na osnovi toga predvidjeti pona┼íanje
Term paper
Sveu─Źili┼íte u Zagrebu Prirodoslovno-mate­mati─Źki fakultet Biolo┼íki odsjek Seminar: Prehrana i bolesti Kolegij: Biolo┼íka antropologija, 1. Seminarska grupa Mentor: M. J. Akademska godina: 2013./2014. Studenti: I. M. i M. U. 3.godina preddiplomskog studija Znanosti o okoli┼íu Datum:


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents