<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.46 $
Document category

Essay
Literature

University, School

OEGP Prague

Grade, Teacher, Year

OEGP, Hager, 2018

Author / Copyright
Text by Max S. ©
Format: PDF
Size: 0.02 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/4More documents
Masarykova UniverzitaFiloz­ofi­cká fakultaSeminář dějin umění Oldřich Blažíček: Odpoledne na zámku Dětěnice DU0105 Písemná postupová zkouška , 428716Dějiny umění, Německý jazyk a literatura, 1. ročníkjaro 2014 Obsah Úvod 1 Zhodnocení literatury 1 Popis 1 Tvorba 24.1 Počátky 24.2 Období 1912 – 1917 34.3 Období 1917 – 1929 34.4 První polovina 30. let 34.5 Druhá polovina 30. let 3 Stylová analýza 3 Dobový kontext 4 Závěr 5 Seznam použité literatury 5 Úvod Rozhodujícím okamžikem pro výběr tématu mé ročníkové práce byl vstup do…
Úvaha: Tento dokument je uvahou na krátkou povídku starý list. V dokumentu jsou přítomny dvě verze.

Úvaha – Starý list 29.11.2017


Povídka „Starý list“ od Franze Kafky pojednává o městě s palácem, které přitáhlo nomády. Nomádi uzurpují město a jeho obyvatelstvo. Obyvatelé jim ze strachu dávají, co chtějí, zejména řezníkovo maso. Vypravěč vyjadřuje obavy, co se stane, až obyvatelé nebudou schopni nomádům maso poskytnout.

Jelikož v povídce obyvatelům autorita nepřichází na pomoc a ani to nevypadá, že by se tak v budoucnosti mohlo stát, může to čtenáře přivést k otázce, jak dlouho tuto tyranii nomádů mohou obyvatelé vydržet.

V povídce je jasné, že nomádi lační po mase, a že je jim jedno v jaké formě maso je, když ho jedí. Občané vesnice sice řezníka finančně podporují, aby nemusel přerušovat objednávky masa, ale i ostatním občanův v jednu chvíli mohou dojít peníze a toto podle mého názoru může vyústit v jednu ze dvou možností.

Myslím, že první a tou více pravděpodobnou reakcí na nedostatek masa by mohlo být to, že si nomádi jednoduše najdou jiný zdroj masa, než je řezník. Povídka sice neříká, jaký mají nomádi vztah k lidskému životu, ale podle jejich chování by se dalo usoudit, že by se při velké potřebě mohli stát kanibaly.

Druhou možností by bylo, že nomádi přestanou jíst maso. To mi ale přijde velmi nepravděpodobné, nýbrž to jedí i jejich koně. Jedinou možností, jak by tuto tyranii nomádů mohli obyvatelé ukončit, je podle mého názoru odejít z města. Tímto by mohli nasměrovat nomádi buď na palác, který by se pak musel s nomády vypořádat, nebo pryč z města do kterého by se po sl.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadÚvaha: Tento dokument je uvahou na krátkou povídku starý list. V dokumentu jsou přítomny dvě verze.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0++=∋†∞†é †∞⊇+ ∋∋{í ⊇=ě ∋+ž≈+≈†;. 3∞ď +∞⊇+∞ +∞=∋+≤≈ě ≈†á† ∋ ⊇+∞†∋†, ž∞ {;∋ ≈ě∂⊇+ ⊥ř;+ě+≈∞ ≈∋ ⊥+∋+≤, ≈∞++ ≈∞ ⊥+++†é∋∞ ≈&≈+≈⊥;≈+∋á⊇+ ⊥+≈†∋=í ≈∋∋;, ; ∂⊇+++ †+ ∋ě†+ =≈∋∋∞≈∋† +⊥∞š†ě≈í {∞{;≤+ ⊇+∋+=∋.0+=í⊇∂∋ „3†∋+ý †;≈†“ +⊇ 6+∋≈=∞ 9∋†∂+ ⊥+{∞⊇≈á=á + ≈∞{∋∞≈+=∋≈é∋ ∋ě≈†∞, ∂†∞+ý {∞ +∂∞⊥+=á≈ ≈∞⊥ří{∞∋≈ý∋; ≈+∋á⊇+.

4+∋á⊇; ∞=∞+⊥∞{í ∋ě≈†+ ∋ {∞++ +++=∋†∞†≈†=+. 0++=∋†∞†é {;∋ =∞ ≈†+∋≤+∞ ⊇á=∋{í, ≤+ ≤+†ě{í, =∞{∋é≈∋ ř∞=≈í∂+=+ ∋∋≈+. 1∞†;∂+ž =&≈+≈⊥;⊥+=í⊇≤∞ +++=∋†∞†ů∋ ∋∞†++;†∋ ≈∞⊥ř;≤+á=í ≈∋ ⊥+∋+≤, ∋ †+ ; ⊥ř∞≈†+, ž∞ ⊥∋†á≤ ++† ⊇ů=+⊇∞∋ ⊥ří≤++⊇∞ ≈+∋á⊇ů ⊇+ ∋ě≈†∋, ≈∞≈í {∋≈≈é, {∋∂ ++ †+†+ ∞††∋č+=á≈í +++=∋†∞†ů ∋++†+ ≈∂+≈č;† ∋ ⊥++č ≈∞ ≤í≈∋ř {∞≈ ≈≤++=á=á =∋ ++á≈∋∋; ⊥∋†á≤∞.

3ě+∞∋ ≤∞†é ⊥+=í⊇∂+ ≈∞⊥+++í+á ∋∞=; ≈+∋á⊇+ ∋ +++=∋†∞†; žá⊇≈á ∂+∋∞≈;∂∋≤∞, ∋ ⊥++†+ ≈;∂⊇+ ≈∞=í =&≈+≈⊥;{∋∂é++ ⊇ů=+⊇∞ ≈+∋á⊇; ⊥ř;š†;. 1∞ ⊥+∞=∞ ř∞č∞≈+, ž∞ ≈+∋á⊇+ ⊥ř;†á∂∋† ⊥∋†á≤. 5&≈+≈⊥;{∋∂é++ ⊇ů=+⊇+ ∋†∞ ≈∞≈í =∋í≈ě≈+.

7∋†+ ⊥+=í⊇∂∋ ++ ∋++†∋ +ý† =;⊇ě≈∋ {∋∂+ ∂+;†;∂∋ ≈⊥+†∞č≈+≈†;. 4∞†++ ∋ůž∞ ≈∋=≈∋č+=∋† †+, ž∞ =†á⊇∋, ∂†∞++∞ =⊇∞ +∞⊥+∞=∞≈†∞{∞ ⊥∋†á≤ ∋ ≤í≈∋ř =&≈+≈⊥;≈ě∋, ++=++⊇∞{∞ + =ě≤∞≤+, ∂†∞+é +=†;=ň∞{í =š∞≤+≈+ +++=∋†∞†∞ ≈†á†∞, ∋†∞ ∂⊇+ž ≈ě≤+ ⊥+∂∋=í ∋ =+++ší †∋∂ ž;=+† +++=∋†∞†≈†=∋, †∋∂ ≈∞ {∞≈ ≈≤++=á ∋ ≈∞≤+á +++č∞{≈ý †;⊇, ∋++ ≈∞ ≈ †í∋ =+⊥+řá⊇∋† ≈á∋.

7∞≈ †∞≈†+ ⊥+++†é∋ ∋†∞ ř∞ší †í∋, ž∞ ⊇á=á ≈+∋á⊇ů∋ =š∞, ≤+ ≤+†ě{í ∋ č∞∂á ≈∋ ≈ě≤+, ≤+ ++ =&≈+≈⊥;{∞++ ∋;=é+;∞ ⊇+≈†∋≈∞.

2&≈+≈⊥;⊥+≈†∞⊇≈í∋ +⊇≈†∋=≤; ≈∞ =+⊥+∋=ěč ⊥†á ≈á∋ ≈∞+∞, {∋∂ ⊇†+∞++ {∞š†ě †∞†+ ++ů=∞ ⊇+∂áž+∞ =+⊇+ž∞†. 7∋∂é ⊥+∞∂∋=∞{∞ ≈∋ †∋∂†, ž∞ {∞ †+ =š∞ =;≈∋ ≤í≈∋ř+=∋ ∋ ž∞ †+ +≈ ++ ∋ě† +ý† †∞≈ ∂⊇+ ≈∞ ⊥+≈†∋+á + =++≈á≈í ≈+∋á⊇ů =&≈+≈⊥;∋ě≈†∋. 4∞†++ ⊇í†+ =∋∂+≈č∞{∞ =ě†+∞: „1∞ †+ ≈∞⊇+++=∞∋ě≈í; ∋ ∋+ ≈∋ ≈ě =∋{⊇∞∋∞.“ 7+∞†+ =ě†+∞ ∋ůž∞ ∋∞†++ ≈∋=≈∋č+=∋†, ž∞ ≈; †∋∂+=é†+ =∋≤+á=∞≈í +++č∞{≈ý †;⊇ ≈∞≈∞≤+á {∞≈ †∋∂ †í+;†, ∋ ž∞ =&≈+≈⊥;{∞⊇≈∞ ≤+=í†; ++ ; +≈ ∋++† .....

0+⊇†∞ ∋é++ ≈á=++∞, ≈∞ ∋∞†++ ≈≈∋ží ≈∋=≈∋č;†, ž∞ +++č∞{≈ý †;⊇ ≈∞≈∂†+≈í +†∋=∞ ∋ ≈∞+∞⊇∞ {∞≈ ⊥+≈†∞š≈ě č∞∂∋†, ⊥+∂∞⊇ ≈∞+∞⊇∞ ⊇ě†∋† =†á⊇∋ †+, ≤+ {∞ +.....


Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents