<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.45 $
Document category

Essay
Literature

University, School

OEGP Prague

Grade, Teacher, Year

OEGP, Hager, 2018

Author / Copyright
Text by Max S. ©
Format: PDF
Size: 0.02 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/1

More documents
Odborná praxe 1.ročníku 3. lékařské fakulty Palata - Domov pro zrakově postižené Na Hřebenkách 737/5
Praha 5 Smíchov
, PSČ 150 00
 Domov Palata je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Praha a poskytuje své služby seniorům se zrakovým postižením,
Zdeněk Svěrák – Neděláme zastaralý humor Otec Járy Cimrmana, autor skvělých scénářů a písňových textů Zdeněk Svěrák, chtěl být jako Alois Jirásek. Co se zvrtlo, že z učitele je divadelník? Jak se vyrovnal se smrtí Ladislava Smoljaka? O těchto věcech, a nejen o nich

Úvaha: Tento dokument je uvahou na krátkou povídku starý list. V dokumentu jsou přítomny dvě verze.

K.

R. Úvaha – Starý list 29.11.2017Povídka „Starý list“ od Franze Kafky pojednává o městě s palácem, které přitáhlo nomády. Nomádi uzurpují město a jeho obyvatelstvo. Obyvatelé jim ze strachu dávají, co chtějí, zejména řezníkovo maso.

Vypravěč vyjadřuje obavy, co se stane, až obyvatelé nebudou schopni nomádům maso poskytnout. Jelikož v povídce obyvatelům autorita nepřichází na pomoc a ani to nevypadá, že by se tak v budoucnosti mohlo stát, může to čtenáře přivést k otázce, jak dlouho tuto tyranii nomádů mohou obyvatelé vydržet.

V povídce je jasné, že nomádi lační po mase, a že je jim jedno v jaké formě maso je, když ho jedí.

Občané vesnice sice řezníka finančně podporují, aby nemusel přerušovat objednávky masa, ale i ostatním občanův v jednu chvíli mohou dojít peníze a toto podle mého názoru může vyústit v jednu ze dvou možností. Myslím, že první a tou více pravděpodobnou reakcí na nedostatek masa by mohlo být to, že si nomádi jednoduše najdou jiný zdroj m.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadÚvaha: Tento dokument je uvahou na krátkou povídku starý list. V dokumentu jsou přítomny dvě verze.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0+=í⊇∂∋ ≈;≤∞ ≈∞ří∂á, {∋∂ý ∋∋{í ≈+∋á⊇; ==†∋+ ∂&≈+≈⊥;†;⊇≈∂é∋∞ ž;=+†∞, ∋†∞ ⊥+⊇†∞ {∞{;≤+ ≤++=á≈í ++ ≈∞ ⊇∋†+ ∞≈+∞⊇;†, ž∞ ++ ≈∞ ⊥ř; =∞†∂é ⊥+†ř∞+2 ∋++†; ≈†á† ∂∋≈;+∋†+. 8+∞++∞ ∋+ž≈+≈†í ++ ++†+, ž∞ ≈+∋á⊇; ⊥ř∞≈†∋≈+∞ {í≈† ∋∋≈+. 7+ ∋; ∋†∞ ⊥ř;{⊇∞ =∞†∋; ≈∞⊥+∋=⊇2⊥+⊇++≈é, ≈ý++ž †+ {∞⊇í ; {∞{;≤+ ∂+≈2. 1∞⊇;≈+∞ ∋+ž≈+≈†í, {∋∂ ++ †∞†+ †++∋≈;; ≈+∋á⊇ů ∋++†; +++=∋†∞†é ∞∂+≈2;†, {∞ ⊥+⊇†∞ ∋é++ ≈á=++∞ +⊇∞{í† =&≈+≈⊥;∋2≈†∋.

7í∋†+ ++ ∋++†; ≈∋≈∋2++=∋† ≈+∋á⊇; +∞2 ≈∋ ⊥∋†á≤, ∂†∞+ý ++ ≈∞ ⊥∋∂ ∋∞≈∞† ≈&≈+≈⊥;≈+∋á⊇+ =+⊥+řá⊇∋†, ≈∞++ ⊥++2 =&≈+≈⊥;∋2≈†∋ ⊇+ ∂†∞+é++ ++ ≈∞ ⊥+ ≈†é=∞ ∋++†; =∋≈∞ =+á†;†.

0++=∋†∞†é †∞⊇+ ∋∋{í ⊇=2 ∋+ž≈+≈†;. 3∞2 +∞⊇+∞ +∞=∋+≤≈2 ≈†á† ∋ ⊇+∞†∋†, ž∞ {;∋ ≈2∂⊇+ ⊥ř;+2+≈∞ ≈∋ ⊥+∋+≤, ≈∞++ ≈∞ ⊥+++†é∋∞ ≈&≈+≈⊥;≈+∋á⊇+ ⊥+≈†∋=í ≈∋∋;, ; ∂⊇+++ †+ ∋2†+ =≈∋∋∞≈∋† +⊥∞š†2≈í {∞{;≤+ ⊇+∋+=∋.0+=í⊇∂∋ „3†∋+ý †;≈†“ +⊇ 6+∋≈=∞ 9∋†∂+ ⊥+{∞⊇≈á=á + ≈∞{∋∞≈+=∋≈é∋ ∋2≈†∞, ∂†∞+ý {∞ +∂∞⊥+=á≈ ≈∞⊥ří{∞∋≈ý∋; ≈+∋á⊇+.

4+∋á⊇; ∞=∞+⊥∞{í ∋2≈†+ ∋ {∞++ +++=∋†∞†≈†=+. 0++=∋†∞†é {;∋ =∞ ≈†+∋≤+∞ ⊇á=∋{í, ≤+ ≤+†2{í, =∞{∋é≈∋ ř∞=≈í∂+=+ ∋∋≈+. 1∞†;∂+ž =&≈+≈⊥;⊥+=í⊇≤∞ +++=∋†∞†ů∋ ∋∞†++;†∋ ≈∞⊥ř;≤+á=í ≈∋ ⊥+∋+≤, ∋ †+ ; ⊥ř∞≈†+, ž∞ ⊥∋†á≤ ++† ⊇ů=+⊇∞∋ ⊥ří≤++⊇∞ ≈+∋á⊇ů ⊇+ ∋2≈†∋, ≈∞≈í {∋≈≈é, {∋∂ ++ †+†+ ∞††∋2+=á≈í +++=∋†∞†ů ∋++†+ ≈∂+≈2;† ∋ ⊥++2 ≈∞ ≤í≈∋ř {∞≈ ≈≤++=á=á =∋ ++á≈∋∋; ⊥∋†á≤∞.

32+∞∋ ≤∞†é ⊥+=í⊇∂+ ≈∞⊥+++í+á ∋∞=; ≈+∋á⊇+ ∋ +++=∋†∞†; žá⊇≈á ∂+∋∞≈;∂∋≤∞, ∋ ⊥++†+ ≈;∂⊇+ ≈∞=í =&≈+≈⊥;{∋∂é++ ⊇ů=+⊇∞ ≈+∋á⊇; ⊥ř;š†;.

1∞ ⊥+∞=∞ ř∞2∞≈+, ž∞ ≈+∋á⊇+ ⊥ř;†á∂∋† ⊥∋†á≤. 5&≈+≈⊥;{∋∂é++ ⊇ů=+⊇+ ∋†∞ ≈∞≈í =∋í≈2≈+.

7∋†+ ⊥+=í⊇∂∋ ++ ∋++†∋ +ý† =;⊇2≈∋ {∋∂+ ∂+;†;∂∋ ≈⊥+†∞2≈+≈†;. 4∞†++ ∋ůž∞ ≈∋=≈∋2+=∋† †+, ž∞ =†á⊇∋, ∂†∞++∞ =⊇∞ +∞⊥+∞=∞≈†∞{∞ ⊥∋†á≤ ∋ ≤í≈∋ř =&≈+≈⊥;≈2∋, ++=++⊇∞{∞ + =2≤∞≤+, ∂†∞+é +=†;=ň∞{í =š∞≤+≈+ +++=∋†∞†∞ ≈†á†∞, ∋†∞ ∂⊇+ž ≈2≤+ ⊥+∂∋=í ∋ =+++ší †∋∂ ž;=+† +++=∋†∞†≈†=∋, †∋∂ ≈∞ {∞≈ ≈≤++=á ∋ ≈∞≤+á +++2∞{≈ý †;⊇, ∋++ ≈∞ ≈ .....

7∞≈ †∞≈†+ ⊥+++†é∋ ∋†∞ ř∞ší †í∋, ž∞ ⊇á=á ≈+∋á⊇ů∋ =š∞, ≤+ ≤+†2{í ∋ 2∞∂á ≈∋ ≈2≤+, ≤+ ++ =&≈+≈⊥;{∞++ ∋;=é+;∞ ⊇+≈†∋≈∞.

2&≈+≈⊥;⊥+≈†∞⊇≈í∋ +⊇≈†∋=≤; ≈∞ =+⊥+∋=22 ⊥†á ≈á∋ ≈∞+∞, {∋∂ ⊇†+∞++ {∞š†2 †∞†+ ++ů=∞ ⊇+∂áž+∞ =+⊇+ž∞†. 7∋∂é ⊥+∞∂∋=∞{∞ ≈∋ †∋∂†, ž∞ {∞ †+ =š∞ =;≈∋ ≤í≈∋ř+=∋ ∋ ž∞ †+ +≈ ++ ∋2† +ý† †∞≈ ∂⊇+ ≈∞ ⊥+≈†∋+á + =++≈á≈í ≈+∋á⊇ů =&≈+≈⊥;∋2≈†∋.

4∞†++ ⊇í†+ =∋∂+≈2∞{∞ =2†+∞: „1∞ †+ ≈∞⊇+++=∞∋2≈í; ∋ ∋+ ≈∋ ≈2 =∋{⊇∞∋∞.“ 7+∞†+ =2†+∞ ∋ůž∞ ∋∞†++ ≈∋=≈∋2+=∋†, ž∞ ≈; †∋∂+=é†+ =∋≤+á=∞≈í +++2∞{≈ý †;⊇ ≈∞≈∞≤+á {∞≈ †∋∂ †í+;†, ∋ ž∞ =&≈+≈⊥;{∞⊇≈∞ ≤+=í†; ++ ; +≈ ∋++† ⊥+=≈†∋† ⊥++†; ≤í≈∋ř;.

0+⊇†∞ ∋é++ ≈á=++∞, ≈∞ ∋∞†++ ≈≈∋ží ≈∋=≈∋2;†, ž∞ +++2∞{≈ý †;⊇ ≈∞≈∂†+≈í +†∋=∞ ∋ ≈∞+∞⊇∞ {∞≈ ⊥+≈†∞š≈2 2∞∂∋†, ⊥+∂∞⊇ ≈∞+∞⊇∞ ⊇2†∋† =†á⊇∋ †+, ≤+ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadÚvaha: Tento dokument je uvahou na krátkou povídku starý list. V dokumentu jsou přítomny dvě verze.
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents