Lesson preparation

Uvod u teoriju književnosti

2.075 Words / ~7 pages
<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.83 $
Document category

Lesson preparation
Literature

University, School

Filoloski fakultet Beograd

Grade, Teacher, Year

2014/15

Author / Copyright
Text by Sabine V. ©
Format: PDF
Size: 0.11 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[-1.0]|0/0

More documents
F. Sologub; Mali demon: groteskni lik Peredonova Tema ovog seminarskog rada je groteskni lik Ardaljona Borisiča Peredonova, glavnog lika romana Mali demon, književnika Fjodora Sologuba. S ciljem davanja boljeg objašnjenja zašto je Peredonov groteskni lik i što ga to čini grotesknim, dati
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedra za rusku književnost Teorija noveleNikolaj Vasiljevič Gogolj Nos (seminarski rad) Studentica: S. Sorić Mentor: dr. sc. J. Vojvodić, izv. prof. Zagreb, 13.6.2015. Sadržaj Predgovor
TEMA: Umjetnost ekspresionizma Od svih modernih pokreta u njemačkoj književnosti ekspresionizam je nesumnjivo najizrazitiji, najorganizovaniji, ali i najneodređeniji u svojim težnjama. On u, prvom redu, izražava odbojnost prema ranijim shvatanjima i formama. Kao umjetnički pokret

Humanizam i renesansa

Prelazak iz srednjeg veka u novi vek. Renesansa je duhovna i književna klima i tok u evropskoj kulturi u 14-16.v. Humanizam je kulturni pokret u krilu renesanse, usredsređen na čoveka, utemeljen na antičkim uzorima.

Kolevka renesanse je Italija 14.v.

Nastaju značajne promene u društvu, materijalnoj proizvodnji, nauci i kulturi. Razvijaju se gradovi kao središta industrije, trgovine i bankarstva; razvijaju se kao kneževine; jača građanski sloj, javljaju se novi staleži: trgovci, industrijalci, zanatlije, bankari. Buržoazija je obuzeta stvaranjem kapitala. Ističu se bogate porodice (Mediči, Sforca).

Naznake ovog perioda javljaju se i u Srbiji za vreme despota Stefana Lazarevića, ali su ubrzo ugušene padom Srbije pod Tursku vlast.

Idealan čovek za humaniste je okrenut životu, njegovim lepotama, zadovoljstvu tela i duha; svestran po obrazovanju, znanjima i umenjima.

Renesansa donosi opšti procvat nauke, filozofije i umetnosti.

Obnova antičke kulture. Kultura se oslobađa verske svesti i poprima svetovni karakter. Narodni jezik postaje jezik knjige i škole. Da Vinči, Ticijan, Rafaelo, Donatelo, Mikelanđelo. U književnosti se neguju književnoistorijska misao, ep, satira, lirika, biografija, književno pismo.

Stvoreni su sonet i novela.

Đorđo Vazari u 16.v. prvi put upotrebljava termin .....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUvod u teoriju književnosti
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

5∋≈∋ +∞≈∞≈∋≈≈∋ – 14.=.

3+∂∋2+, 0∞†+∋+∂∋

2;≈+∂∋ +∞≈∞≈∋≈≈∋ – 15.=. 9+∋=∋+ 5+†∞+⊇∋∋≈∂;, 8∋ 2;≈2;, 5∋†∋∞†+

9∋≈≈∋ +∞≈∞≈∋≈≈∋ – 16.=. Š∞∂≈⊥;+, 3∞+=∋≈†∞≈


8∋≈†∞ 4†;⊥;{∞+; (1265-1321)

0 6;+∞≈≤;, ≈∋ ≈†+∋≈; „+∞†;+” (=∋ ≈∞=∋=;≈≈+≈† 6;+∞≈≤∞), ⊥++†∞+∋≈ ∂∋⊇∋ ≈∞ “≤+≈;” (=∋ =∋=;≈≈+≈† +⊇ ⊥∋⊥∞) ⊇+š†; ≈∋ =†∋≈†; ∞ ;=⊥≈∋≈≈†=∞ ≈∋≈†∋†∋ 3+ž∋≈≈†=∞≈∋ ∂+∋∞⊇;{∋.

2+†∞+ {∞ 3∞∋†+;2∞ +⊇ ≈=+{∞ ⊇∞=∞†∞ ⊥+⊇;≈∞ → ⊥+=∋ †∋=∋ ≈{∞⊥+=+⊥ ≈†=∋+∋≈{∋ {∞≈†∞ ⊥∞=∋≈{∞ + 3∞∋†+;2∞ (⊥†∋†+≈≈∂∋ †{∞+∋=). 0≈∋ ∞∋;+∞ 1290. 0 ⊇+∞⊥+{ †∋=; ≈†=∋+∋≈{∋ 8∋≈†∞ ≈∞ =;š∞ +∂+∞2∞ †;†+=+†;{;, ⊥;š∞ 14 ∂∋≈≤+≈∋ =∋≈≈+=∋≈;+ ≈∋ ∋†∞⊥++;{;.

1∞⊇∋≈ +⊇ =+2∋ ⊥+∂+∞†∋ „3†∋†∂; ≈+=; ≈†;†“ (8+†≤∞ 3†;† 4∞+=+)

  • 5≈∋2∞≈{∞ ⊇∞†∋ {∞ =;š∞≈†+∞∂+


0∞†+∋+∂∋ (1304-1374)

1†∋†;{∋≈≈∂; ⊥∞≈≈;∂, ⊥;≈∋+ ≈∋ ≈∋++⊇≈+∋ ; ≈∋ †∋†;≈≈∂+∋ {∞=;∂∞.

5∋=+š;+ ⊥+∋=+, ⊥+≈†∋+ ∂∋≈+≈;∂ (†+∞+∋†+ {∞ ⊇∋ ≈∞ =∋∂∞≈∞ ≈∋ ≤∞†;+∋†, ∋†; {∞ ;⊥∋∂ ;∋∋+ ⊇=+{∞ ⊇∞≤∞); +;+ ;=∋≈†∋≈;∂ ⊥∋⊥∞, +∋=;+ ≈∞ ; ⊇;⊥†+∋∋†;{+∋; +;+ ∂∞††∞+≈+-⊥+†;†;2∂; ⊥+≈+∞⊇≈;∂ ;=∋∞2∞ 2∞≈∞≤;{∞ ; 4;†∋≈∋. 1341. ∂+∞≈;≈∋≈ †+=+++=;∋ =∞≈≤+∋ (≈;∋++† .....

5∋†∋ž∞ ≈∞ =∋ ⊥+⊇+∋ž∋=∋≈{∞ ∋≈†;2∂;+ ∞=++∋ ∞ ++†;∂∞, {∞=;∂∞ ; ≈†;†∞; ∋†; ≈∞ †+∞+∋ ⊥+⊇+∋ž∋=∋†; ≈†;† ≈∋∋+ {∞⊇≈+⊥ ⊥;≈≤∋, =∞2 ∂=∋†;†∞†∞ =;š∞ ⊥;≈∋≤∋.

0++†;=≈;∂ ≈++†∋≈†;∂∞ ; ∋+;≈†+†∞†;=∋∋; =∞†;∂∞ ⊥∋ž≈{∞ ⊥+∂†∋≈{∋ †;†+=+†;{; ∋++∋†∋ ; ;≈⊥;†;=∋≈{∞ ∞≈∞†+∋š≈{;+ 2+=∞∂+=;+ ≈∋⊇+ž∋{∋ (∋ ≈∋{∋∋≈{∞ ≈∋∞2≈;∋ ;≈†+∋ž;=∋≈{;∋∋). 0=++; ≈∞ ∋∞ 0;≤∞++≈, 3∞≈∞∂∋, 4∞⊥∞≈†;≈. 8+;š2∋≈≈∂; +∞∋∋≈;=∋∋.

3=+{∋ ⊇∞†∋ ≈∋ †∋†;≈≈∂+∋ +⊥;≈∞{∞ ∂∋+ ∞==;š∞≈∋, ∋ ≈∋ ≈∋++⊇≈+∋ {∞=;∂∞ ∂∋+ ≈∞+;†≈∋. Ž∞†; {∞=;∂ ⊇∋ ⊇+=∞⊇∞ ⊇+ ≈∋=+š∞≈≈†=∋, =∋†+ ≈†∋†≈+ ;=≈+=∋ ;š2;†∋=∋ ≈∋⊥;≈∋≈+.

0;≈∋+ {∞ ≈+≈∞†∞ ; †{∞+∋=≈∞ ⊥+∞=;{∞ ⊥+≈=∞2∞≈∞ 7∋∞+; (≈∞⊇+≈†;ž≈∋ ž∞≈∋; ∞∋;+∞ 1348)

0+;⊥;≈∋†≈+≈† {∞ ≈†=∋+∋†∋2∂+ +⊥+≈∋š∋≈{∞“

4+{∋ †∋{≈∋, 9∋≈≤+≈;{∞+, 0;≈∋∋, ⊥+∞∋∋ 4†+;∂∋ (+ ⊇+∞⊥+∋ 0∞≈≈∂+∋ +∋†∞) .


2+=∋≈; 3+∂∋2+ (1313-1375)

0;≈∋≤ ≈∋ +∋=∋∞2; ≈+∞⊇≈{∞⊥ =∞∂∋ ; +∞≈∞≈∋≈≈∞, †{. „{∞≈∞≈; ≈+∞⊇≈{∞⊥ =∞∂∋“.

1⊇+† ∋∞ {∞ 8∋≈†∞.

Rođen je u Čertlandu u vreme uspona italijanskih gradova, procvata trgovine i bankarstva. U vreme crne kuge, 1348, boravi u Firenci, gde učestvuje u kulturnom životu dvora, druži se sa učenim ljudima. Stvorio je mit o Fiameti → u nju je transponovana njegova ljubav doživljena u mladosti.

Prvo delo posvećeno njoj je roman Filokolo iz 1336. On u svojim delima uzvisuje spontani prirodni nagon, sposobnost življenja, bistrinu ljudskog razuma, iskrenost, odmerenost i kulturu. Elegija gospe Fiamete, Spev o fezolanskim nimfama, Dekameron, Rasprava u pohvalu Dantea.

.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUvod u teoriju književnosti
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

0+∞=;{∋ ; +∞†;⊥;{∋ ≈;≈∞ ≈∞⊥++†≈†∋=†{∞≈∞

3;+†;{∋ {∞≈†∞ ⊥+∞=;{∋ ; ⊥+⊇∞2∋=∋ ∂++= ∋†∞⊥++;{∞“

(4†∞⊥++;{∋ {∞ ; ∂∋⊇ 3∋†∞+≈ ⊥∞†∋ ≈=+{∞ ⊇∞≤∞ = =+∞∋∞ ∞≈;š†∋=∋ ≈=∞ š†+ ≈†=++;)

1498. ⊥+∞=+⊇ 4+;≈†+†∞†+=∞ ⊥+∞†;∂∞; ++{∋=†{∞≈∋ ; †∞∋∋2∞≈∋ =;š∞ ⊥∞†∋


6+∋≈2∞≈∂+ 5++++†∞†+ (1516-1567)

0+{∋=;+ ∂+;†;2∂+ ;=⊇∋≈{∞ ⊥+2∂+⊥ ++;⊥;≈∋†∋ ∞= ≈+⊥≈†=∞≈; ⊥+∞=+⊇ ≈∋ †∋†;≈≈∂; ; ∂+∋∞≈†∋+∞ ∞ 6;+∞≈≤; 1548, ⊥+⊇ ≈∋≈†+=+∋ 1≈ †;++∞∋ ∋+;≈†+†∞†;≈ ⊇∞ ∋+†∞ ⊥+∞†;≤∋ ∞≠⊥†;≤∋†;+≈∞≈

0∞≈≈;∂ ∋+ž∞ ⊇∋ ⊥+=++; + ;≈†;≈;†+∋ ⊇+⊥∋2∋{∞ ∋†; ; ⊇∋ ;=∋;≈†; =+;=∋≈{∋ ∞ ⊥+∋≈;≤∋∋∋ ≈∞ž≈+≈†; ; =∞++=∋†≈+≈†;“

7∞=∋ + ∋;∋∞=;≈∞ ; ;∋;†∋≤;{;


2∞†;{∞ 2∞=∋+∞ 3∂∋†;2∞++

7 ∂≈{;⊥∋ ⊥+∞†;∂∞ 1561.

0∞≈≈;∂ = ∋††∞+ ⊇∞∞≈

0∞≈≈;≤; ≈∞ †+∞+∋ ⊇∋ +⊥+≈∋š∋{∞ ⊥+;++⊇∞ ≈∞⊥+ ⊇+∞⊥∞ ⊥+;++⊇∞, †{. ;⊇∞∋†≈+⊥ ⊥∞≈.....

0+∞=;{∋ ≈∞⊇; †∞⊥š∞ ≈†;∂∞ +≈+⊥∋ š†+ =∞2 ⊥+≈†+{;, ∋†; ; ≈†;∂∞ +≈+⊥∋ š†+ ≈∞ ⊥+≈†+{; (†+ {∞ ≈∋{=;š; ≤;†{ ⊥+∞=;{∞)

0∞≈≈;∂ {∞ =∋∂+≈+⊇∋=∋≤ ≈=∞†∋, ∋ ≈∞ ∞2∞≈;∂ ⊥+;++⊇∞“

Š†+ ⊥++∞ †+ ++†{∞ – †{. †+∋⊥;2≈;{∞


2;++†∋∋+ 6+∋∂∋≈†+++ (1478-1553)

3;+ {∞ †∞∂∋+ ; ⊥∞≈≈;∂.

0+=; ⊥∞† ∞⊥+†+∞+;+ ≈∋=;= ≈;†;†;≈ ∂∋+ ;∋∞ ≈=+{∞ †∋†;≈≈∂∞ ⊥∞≈∋∞ ∞ ∂+{+{ +⊥;≈∞{∞ ⊥∞≈†+š∞≈{∋ +=∞ ++†∞≈†; ∞ 1†∋†;{;.

4∋=∋⊥∞+∞≈ ≈;=∞ ⊇∞ ⊥+∞†;≤∋ ⊇;∋†+⊥∞≈

0∞≈≈;∂ ⊥+;∂∋=∞{∞ „{∞⊇≈+≈†∋=≈∞ ;⊇∞{∞ =∋⊥+⊇∞≈∞†∞ †∞⊥+†+∋“

0=++∂ ⊥∞≈≈;∂+=+⊥ =∋≈+≈∋ {∞ ≈∂†∋⊇ ∂+{; +≈ ≈†=∋+∋

0+∞=;{∋ ≈∞∋∋ =∋≈⊥;†≈∞ ∞†+⊥∞

0≈+ š†+ ⊥∞≈≈;∂ ∂∋ž∞ ⊥+≈†+{; ≈∞⊥⊇∞, ⊇∋∂†∞ ≈∞ ≈†∞ž; ≈∞ ≈∞;≈†;≈+∋


7+⊇+=;∂+ 9∋≈†∞†=∞†++ (1505-1571)

3;†∋≈ =∋ +∋==+{ ≈∞+∂†∋≈;≤;=∋∋, ⊥+≈∞+≈+ ∞ ⊇+∋∋;.

1570. ;=†+ž∞≈∋ ; ⊥+∞=∞⊇∞≈∋ 4+;≈†+†∞†+=∋ ⊥+∞†;∂∋

3 ⊇+∋∋≈∂∋ {∞⊇;≈≈†=∋: ∋∞≈†+, =+∞∋∞ ; +∋⊇≈{∋

0⊇≈†∞⊥∋≈{∞ +⊇ 4+;≈†+†∞†+=+⊥ ⊇∞†∋ {∞+ ++∋≈; 3 ⊇+∋∋≈∂∋ {∞⊇;≈≈†=∋, ∋ 4+;≈†+†∞† {∞ ;≈≈;≈†;+∋+ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadUvod u teoriju književnosti
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 3 : [1] [2] [3]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents