<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.93 $
Document category

Discussion
Sociology

University, School

Gammel Hellerup Gymnasium

Author / Copyright
Text by Rudolf B. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/4More documents
Velfærdssamfund­et Hvilke velfærdsmodelle­r findes der i verden? Universel (skandinaviske) model = Velfærd til alle. Residuale (angelsaksiske) model = Kun statslige ydelser til dem som er i stor økonomisk nød, sikrer kun de aller svageste, man betaler ikke særligt meget skat, man får sin sikkerhed gennem forsikringer, man kan vælge sin egen velfærd, sine gene forsikringer. Selektive (centraleuropæi­sk­e) model = Det er vigtigt at have et fast arbejde, så man via arbejdet bliver tilknyttet de obligatoriske arbejdsløsheds- og pensionsordning­er – man sikrer familien som enheder, gennem fællesskaber i familier og på arbejdet – men uden et arbejde, har du ikke nogen sygesikring, medmindre du selv vælger at betale for det. Hvorfor er modellerne forskellige? Fordi måden man opfatter hele samfundets opbygning, og måden at sikrer den enkelte person er på, er meget forskellige. Enten så bliver man sikret via sin skat, via sine forsikringer eller via sin familie og sit arbejde, hvilket er en meget forskellig måde at opfatte den enkelte persons sikkerhed på. Lande prioriterer forskelligt. I USA står man meget alene, og man skal kunne få så mange penge som man vil, næsten uden at blive beskattet. I Danmark har ..

Samfundsfag Gammel Hellerup Gymnasium

Velfærdsstat og økonomiske sammenhænge


Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:


Den Universelle velfærdsmodel, som blandt andet benyttes i Danmark, kendetegnes ved at en stor del af det sociale ansvar og forpligtelser er koblet til statens skuldre.

Staten er i centrum og skal sørger for den sociale sikkerhed og lighed blandt folket, uanset social status. En af tingene staten skal sørger for, og som er grundlæggende i denne form for velfærdsmodel, er at der er lige muligheder indenfor uddannelsessektoren. Alle, både rige og fattige familier har mulighed for at sende deres barn i en gratis folkeskole. Det samme gælder tilbuddet om videregående uddannelser.

Sådan forholder det dog sig ikke i den residuale velfærdsmodel, som kendetegnes ved at det er individet der sættes i fokus. Der betaler det offentlige de første 10-12 år af barnets uddannelse og der er dermed lige muligheder uanset social rang. De videregående uddannelser (college) er derimod egen betalte, så her det kun de rigeste familier, der har råd til det.

I den korporative velfærdsmodel, som kendetegnes ved at det er civilsamfundet der spiller en stor rolle i samfundet, kommer udsagnet stærkt til udtryk i forhold til undervisning.

I denne model er det forældrene der har retten samt pligten til at undervise deres børn.

Det er altså civilsamfundet der har det fulde ansvar for deres børns uddannelse.

Vedrørende børnepasning i den universelle velfærdsmodel er der ligeledes lige muligheder for alle. Det er der ikke i den residuale velfærdsmodel. Der findes nemlig ikke særlig mange børnepasningsordninger og dem der er, er private og dermed ikke offentlige støttede.

Det kan resultere i at en fattig familie, hvor der ikke er råd til de private tilbud, der må moderen kvitte sit job for at passe barnet.

Derimod i den korporative velfærdsmodel er forholdet til bø.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1 +⊥ ∋∞⊇ ∋† ≤;=;†≈∋∋†∞≈⊇∞†, ≈+∋ +∞≈†å+ ∋† †∋∋;†;∞, =∞≈≈∞+ +≈=. ∞+ ∋∞⊥∞† ; ≤∞≈†+∞∋ ∞+ ⊇∞† ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ≈∋†∞+†;⊥† ∋† ≈∞†+⊥ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥ †;⊥⊥∞+ ⊥å ≤;=;†≈∋∋†∞≈⊇∞† ≈∂∞†⊇+∞.

1 ∋∋≈⊥∞ ∋† †;††æ†⊇∞≈∞ ∞+ ⊇∞† +∞⊇≈†∞†++æ†⊇+∞≈∞ ⊇∞+ ≈†å+ †++ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥∞≈. 8∞≈≈∞ †ø≈≈;≈⊥ ∞+ +⊥≈å ⊇∞≈ +;††;⊥≈†∞ +⊥ ⊇∞+†++ ∋∞⊥∞† ++∞⊥† ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+.

1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈≈†∋† †å+ +;⊥∞ +⊥ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∋††∞ ⊇∞† ≈∋∋∋∞ †;†+∞⊇ +∋ +††∞≈††;⊥∞ ;≈≈†;†∞†;+≈≈⊥†∋⊇≈∞+.

8=;≈ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞ ∋††;⊥∞=∞† ;∂∂∞ +∋+ +å⊇ †;† ⊇∞††∞ †;†+∞⊇, ∞+ ⊇∞+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† †å ∞† +††∞≈††;⊥† †;†≈∂∞⊇ †+∋ ∂+∋∋∞≈∞≈. 8∞+ ∞+ ⊇∞+∋∞⊇ ≈∂∋+† †;⊥∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †++ ∋††∞. 1 †++++†⊇ †;† ≈∞≈⊇+∞⊇≈≈∞∂†++∞≈ ∞+ ⊇∞+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ +å⊇∞ ∞≈ †æ††∞≈ +††∞≈††;⊥ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥ +⊥ ∞≈ ⊥+;=∋† ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥. 8∞≈ +††∞≈††;⊥∞ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥ ∞+ ∞≈ +⊇∞†≈∞ ∋††∞ +++⊥∞+ +∋+ +∞† †;† †;⊥∞ ∋∞⊥∞† +=;†∂∞≈ ≈+≤;∋† ⊥+∞⊥⊥∞ ⊇∞ †;†+ø+∞.

8∞≈ +;⊥∞ †∋∋;†;∞ +∋+ +⊇∞+†;⊥∞+∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† †∞⊥≈∞ ∞≈ ⊥+;=∋† ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥.

1 †++++†⊇ †;† ⊇∞≈ +∞≈∞⊇;∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥∞≈ ⊥+;=∋† †∞⊥≈∞†. 8∞+ ∞+ ⊇∞+†++ ≈†++ ∞†;⊥+∞⊇ +†∋≈⊇† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ ⊥å ≈∞†+⊥ ⊇∞≈≈∞ +⊇∞†≈∞.

4∋≈⊥∞ ⊥∋≈⊥∞ ∋å ⊇∞ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∞≈⊇=æ+∞, ∋∞≈≈ ⊇∞ +;⊥∞ †∋∋;†;∞+ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇∞≈ †++ .....

1 ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥∞≈ +††∞ †;†∂≈+††∞† †;† ∋++∞{⊇≈⊥†∋⊇≈∞≈. 8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† ⊇∞≈ ∋++∞{⊇∞≈⊇∞ +∞†∋†∞+ ∞≈ ⊥++≤∞≈†⊇∞† ∋† ≈;≈ †ø≈ †;† ∞† †++≈;∂+;≈⊥≈≈∞†≈∂∋+.

9† †∋††;⊥ †∋∋;†;∞, ⊇∞+ ;∂∂∞ ∞+ ; ∋++∞{⊇∞, +∋+ ;∂∂∞ ⊇∞≈≈∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ +⊥ ∞+ ⊇∞+∋∞⊇ ⊇å+†;⊥∞+∞ ≈†;††∞† †++⊇;, ⊇∞+ ∂∞≈ †;≈⊇∞≈ ∞† ⊥+;=∋† ≈+⊥∞+∞≈=æ≈∞≈.

1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ⊇æ∂∂∞+ +=∞+†ø+∞†≈∞≈;≈⊇∂+∋≈†∞+≈∞ +†∋≈⊇† ∋≈⊇∞†: 30, †+†∂∞⊥∞≈≈;+≈, ⊇∋⊥⊥∞≈⊥∞ +⊥ ++†;⊥≈†ø††∞.

3å⊇∞ +;⊥∞ +⊥ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ +∋+ +∞† †;† +†∋≈⊇† ∋≈⊇∞† †+†∂∞⊥∞≈≈;+≈, +=++;∋+⊇ ∋∋≈ ∂∞≈ ∞+ +∞+∞††;⊥∞† †;† +=∞+†ø+∞†≈∞≈;≈⊇∂+∋≈†, ; ⊇∞≈ +∞≈;⊇∞∋†∞ =∞††æ+⊇≈†∋†, +=;≈ ∋∋≈ +∋+ ∞≈ ⊥+;=∋† †++≈;∂+;≈⊥.

Dvs. at man som lønmodtager betaler en særskat, der herefter gives til arbejdsgiveren. Hvis man herefter bliver arbejdsløs kan man få disse penge udbetalt i max et halvt år.

Fattige familier der ikke har råd til denne forsikring kan hermed ikke modtage arbejdsløshedsydelser.

I den korporative velfærdsstat lægger modellen vægt på at man som lønmodtager obligatorisk er tilknyttet en forsikringskasse.

Dvs. at retten til overførelsesindkomst afhænger dermed af om hvorvidt man er i arbejde. I den residuale velfærdsmodel er muligheden for pension privatstyret, så her kan de allerfattigste familier heller ikke være med.

I den universelle velfærdsstat kan man derimod kun modtage dagpenge/arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man er .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+, ⊇∞+ ;∂∂∞ +∋+ +å⊇ †;† ∋† =æ+∞ +∞≈⊇∞† †;† ∞≈ ∋-∂∋≈≈∞ ∂∋≈ ;∂∂∞ ∋+⊇†∋⊥∞ ⊇∞≈≈∞ †++∋ †++ +=∞+†ø+≈∞†≈;≈⊇∂+∋≈†. 3+†;⊥≈†ø††∞ ∞+ ;≈⊇†æ⊥†≈+∞≈†∞∋†, ⊇∞† ∞+ ⊇∞+†++ ∂∞≈ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞ ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ∋;≈;∋∞∋≈;≈⊇†æ⊥† ⊇∞+ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ∋+⊇†∋⊥∞ ++†;⊥≈†ø††∞ †+∋ ∂+∋∋∞≈∞≈. 1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞ ⊥++⊥+∞≈≈;=†. 8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† ⊇∞≈ ⊇∞† ∋† ⊇;≈ ;≈⊇†æ⊥† ⊇∞ ≈∂∋† +∞†∋†∞ ; ≈∂∋†, ≈†;⊥∞+ ; †∋∂† ∋∞⊇ ⊇;≈ ;≈⊇†æ⊥†.

8∞+∋† †∋†∞∋å⊇∞≈ ”8∞ ++∞⊇∞≈†∞ ≈∂∞†⊇+∞ +æ⊥∞+ ⊇∞ †∞≈⊥∞≈†∞ +++⊇∞.” 3å⊇∞ ⊇∞ +;⊥∞ +⊥ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ +∞†∋†∞+ ⊇∞≈ ∋;≈⊇≈†∞ ≈∂∋† ; 8∋≈∋∋+∂ ∂∋†⊇∞† +∞≈⊇≈∂∋††∞≈ 3+∋ +;⊥ †∋∋;†;∞ †;††æ⊥⊥∞≈ ⊇∞+ ⊇+⊥ ∞≈ ∞∂≈†+∋≈∂∋† ; †++∋ ∋† ∞≈ †+⊥≈∂∋† ⊥å 15% ∋† ⊇∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ ;≈⊇∂+∋≈†. 1 ⊇∞≈ +∞≈;⊇∞∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞†, ≈+∋ +†∋≈⊇† ∋≈⊇∞† +∞≈+††∞≈ ∋† 034, ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞† †++++†⊇≈=;≈ †∋=† ; +⊥ ∋∞⊇ ∋† ⊇∞+ ;∂∂∞ +∞†∋†∞≈ †;† ⊇;=∞+≈∞ ≈+≤;∋†∞ +⊇∞†≈∞+.

8∞≈ +;⊥∞≈†∞ ⊇∞† ∋† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ +∞†∋†∞+ ∞≈ ∋∋+⊥;≈∋†∂≈∂∋† ⊥å +∋∂+;≈⊥ 38% ∋† ⊇∞+∞≈ ;≈⊇∂+∋≈†.

8=++;∋+⊇ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ ⊇∞† ∋† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ ∂∞≈ +∞†∋†∞+ +∋∂+;≈⊥ 10%. 1 ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞†, ≈+∋ +∞≈+††∞≈ ∋† †∋≈⊇∞ ≈+∋ 1†∋†;∞≈, ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞† †++++†⊇≈=;≈ †∋=. 4††∞ ; 1†∋†;∞≈ +∞†∋†∞+ ∞≈ ⊥++⊥++†;+≈∋†≈∂∋† ⊥å 23%, ⊇=≈. ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∋∞⊇ ∞≈ ;≈⊇∂+∋≈† ⊥å ∞≈⊇∞+ 15000€ ≈∂∋† ∂∞≈ +∞†∋†∞ ⊇∞≈≈∞ ≈∂∋†.

8∞ +;⊥∞ †∋∋;†;∞+, ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ;≈⊇∂+∋≈† ⊥å +=∞+ 75000€ +†;=∞+ ⊇∞+;∋+⊇ +∞≈∂∋††∞≈ +⊇∞+†;⊥∞+∞ +⊥ ≈∂∋† +∞†∋†∞ ∞≈ ∋∋+⊥;≈∋†≈∂∋† ⊥å 43%


0≈⊇∞+≈ø⊥ +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ ∋∋†∞+;∋†∞† ; +;†∋⊥ 1 ∂∋≈ ∞⊇†∞⊇∞≈ +∋ ⊇∋≈≈∂ =∞††æ+⊇.

0≈⊇∞+≈ø⊥∞†≈∞≈ ≈∂∋† =æ+∞ ∞≈⊇∞+≈†ø††∞† ∋† +∞†∞=∋≈†∞ +∞+∞⊥≈;≈⊥∞+. 8∞ ≈∂∋† ∋≈=∞≈⊇∞ =;⊇∞≈ +∋ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞††∞+ +⊥ ø∂+≈+∋;≈∂∞ ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞.


3†∋≈⊇;≈⊥∞≈ ∋† ⊇∞ ≈+≤;∋†;≈†;≈∂∞ +⊥ †;+∞+∋†;≈†;≈∂∞ =æ+⊇;∞+ ∞+ ∞† ∞∂≈∞∋⊥∞† †++ ⊇∞≈ †++∋ †++ ø∂+≈+∋; .....

8∞+ ∞+ ≈∞∋†;⊥ ≈∂∋+† ∞≈ †++∋ †++ ≈;∂∂∞++∞⊇ †++ ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈†∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† +⊥ ≈∋∋†;⊇;⊥ ++∞⊥∞≈ ≈†∋†∞≈ ≈+∋ ⊇+;=∂+憆 †;† ⊥++⊇∞∂†;+≈. 0+;≈≤;⊥⊥∞† ; ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ≈∂∋+∞+ ∞† ≈;∂∂∞++∞⊇≈≈∞†, ; †++∋ ∋† ⊇;=;∞+≈∞ =∞††æ+⊇≈+⊇∞†≈∞+. 8∞††∞ ∞+ ∞† †;†+∞⊇ ∋††∞ †∋≈⊇∞†≈ +++⊥∞+∞ †å+, †;⊥∞⊥+†⊇;⊥ +=;†∂∞ ≈+≤;∋† ∞††∞+ ø∂+≈+∋;≈∂ ≈;†∞∋†;+≈ ∋∋≈ ∞+ ;.

8∞††∞ ∂∋≈ ⊇+⊥ =∞≈⊇∞≈ †;† ∞† ∂+;†;∂⊥∞≈∂†, +=++ ≈†∋†∞≈≈ ≈†++∞ ++††∞ ∂∋≈ ≈æ=≈∞≈.

8∞† ∋† ≈†∋†∞≈ +∋+ ≈å ≈†++† ∞† ∋≈≈=∋+ ∂∋≈ +∞=;+∂∞ †;† ∋† ∞† ∞≈∂∞††∞ ;≈⊇;=;⊇ ∋;≈†∞+ †ø†∞†≈∞≈ ∋† ⊥∞+≈+≈†;⊥ ∋≈≈=∋+†;⊥+∞⊇, +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ †;≈⊇∞+ ⊇∞† †∞††∞+ ∋† †∞=∞ ⊥å ≈†∋†∞≈≈ +∞⊥≈;≈⊥.

8∞††∞ ∂∋≈ ∞≈⊇∞+≈†ø††∞≈ ∞⊇ †+∋ +†∋≈⊇† ∋≈⊇∞† +;†∋⊥ 1 +∋ ++†⊇≈;≈⊥∞+ †;† =∞††æ+⊇≈≈†∋†∞≈, +=++ ≤;+∂∋ 35% ; 2015 ≈+≈∞≈ ∋† ⊇∞+ ∞+ †++ ∋∋≈⊥∞, ⊇∞+ ∋+⊇†∋⊥∞+ ≈+≤;∋† +⊇∞†≈∞+ ∞⊇∞≈, ∋† †+æ≈⊥∞ †;† ⊇∞†.

1∂∂∞-∋∂†;=∞+∞⊇∞ ∂+≈†∋≈†+{æ†⊥≈∋+⊇†∋⊥∞+∞, †+∋ 2007 - 2010 ≈†∞⊥ ∋∞⊇ ≤;+∂∋ 60% +=;†∂∞† †+∞∋∂+∋∋∞+ ≈;⊥≈;†;∂∋≈†.

7∞≈⊇∞≈≈∞≈ ; ≈†∋†;≈†;∂∂∞≈ ∞+ ∞≈ ⊥++≤∞≈†=;≈ ≈†;⊥≈;≈⊥ ⊥å 45% ∋† ∋≈†∋† ∋∞≈≈∞≈∂∞+ ⊥å ∂+≈†∋≈†+{æ†⊥≈+++⊇∞≈.

Dette kan være bundet til finanskrisen i 2008, hvor der blev skabt en konjunktursvingning. Fra højkonjunktur til lavkonjunktur. Den danske velfærdsstat var udsat for økonomisk pres, da samfundet var præget af en høj arbejdsløshed. Denne drastiske konjunktursvingning førte til en recession, hvilket havde en indflydelse på markedet. I takt med at renterne på lån steg, så havde konjunktursvingningen en negativ effekt på befolknings forbrug.

Efterspørgslen på varer og tjenester dykkede, grundet privatforbrugerne, som havde færre penge mellem hænderne. Konsekvensen ved denne ekspansive finanspolitik var, at den offentlige gæld steg, på grund af underskud på statskontoen. Dette skabte inflation på grund af blandt andet t.....

8∞+†++ +†∞= ≈†∋†∞≈≈ ⊥∞≈⊥∞ †;† ≈∋∋†∞≈⊇∞† +=∞+≈∂+⊥⊥∞† ∋† ⊥+;≈≈†;⊥≈;≈⊥∞+ ⊥å =∋+∞+ +⊥ †{∞≈∞≈†∞+.

6++ ∋† ∞≈⊇⊥å ⊇∞††∞ ∂∞≈≈∞ ⊇∞+ †ø+∞≈ ∞≈ ∂+≈†+∋∂†;= †;≈∋≈≈⊥+†;†;∂. 8∞≈ †ø+∞≈ ≈++∋∋†† ∞≈⊇∞+ ∞≈ +ø{∂+≈{∞≈∂†∞+ †++ ∋† ∞≈⊇⊥å +=∞++⊥+∞⊇≈;≈⊥ ∋† ø∂+≈+∋;∞≈. 8∞≈ ⊥∞≈∞+∞††∞ ++†⊇≈;≈⊥ =∋+ ∋†, ≈∞†=+∋ ⊇∞≈ ⊇∋≈≈∂∞ =∞††æ+⊇≈≈†∋† =∋+ ∞≈⊇∞+ ø∂+≈+∋;≈∂ ⊥+∞≈, ≈å ≈∂∞††∞ =∞††æ+⊇≈†∋†∞≈ †+++∞⊇+∞ ; ≈†∞⊇∞† †++ ∋† ≈∂æ+∞≈ ;.

8∞††∞ ∂∋≈ ∞≈⊇∞+≈†ø††∞≈ ; +;†∋⊥ 1, +=++ ≤;+∂∋ 65% ∋∞≈∞+ ∋† =∞††æ+⊇≈≈†∋†∞≈ ≈∂∋† +⊥∂+æ=∞ ∋;≈⊇+∞ ≈∂∋††∞+ ∞††∞+ †+++∞⊇+∞ ⊇∞≈ +††∞≈††;⊥∞ ≈∞∂†++.

1 †+++;≈⊇∞†≈∞ ∋∞⊇ †++≈ø+⊥∞++++⊇∞≈ ⊇∞+ ø⊥∞≈ ⊥å ⊥+∞≈⊇ ∋† ⊇∞≈ ⊇∞∋+⊥+∋†;≈∂∞ ∞⊇†++⊇+;≈⊥, =∋+ †ø†⊥∞≈⊇∞ ∂+≈≈∞∂=∞≈≈∞+ ; †++∋ ∋†, ∋† ⊇∞+ ∂+∋ ††∞+∞ æ†⊇+∞ +⊥ †æ++∞ ⊥å ∋++∞{⊇≈∋∋+∂∞⊇∞†, ≈+∋ ⊇∞+∞††∞+ ≈∂∋+†∞ ∞+∋†∋≈≤∞ ; ≈†∋†∞≈≈ †;≈∋≈≈∞+. 1 ⊇∞††∞ †;††æ†⊇∞, ∂∞≈≈∞ ≈†∋†∞≈ ∋≈=∞≈⊇∞ ≈∞⊇≈∂æ+;≈⊥≈≈†+∋†∞⊥;∞≈, †++ ∋† †ø≈∞ ∋++∞{⊇≈†ø≈+∞⊇∞≈. 4∞⊇≈∂æ+;≈⊥≈≈†+∋†∞⊥;∞≈ ∂∞≈≈∞ +∞≈+††∞≈, ⊇∋ ≈†∋†∞≈ +∞≈∂æ+∞ ; ≈∞+=;≤∞ +⊇∞†≈∞+≈∞ +⊥ ; ≈†∞⊇∞† ∋≈=∞≈⊇∞+ ++∞⊥∞++∞†∋†;≈⊥.

8=;≈ ≈†∋†∞≈ ≈∂∞††∞ =æ+∞ †++≈;∂+∞† ∋+⊇ ∞=∞≈†∞⊇∞ ∋†⊥;††∞+, ∂∞≈≈∞ ⊇∞ =æ†⊥∞ ∋† ∞⊇†;≤;†∞+∞ +⊥⊥∋=∞+. 9∋⊥+≠∞+∋∞≈† ∂∞≈≈∞ +⊥≈å =æ+∞ ∞≈ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ≈†∋†∞≈ ∋† ⊥ø+∞ ++∞⊥ ∋†. 8∞+ ∞+ ⊇∞† ≈∞∋†;⊥ ≤;=;† ≈∋∋†∞≈⊇∞† ⊇∞+ +=∞+†∋⊥∞ ≈+⊥†∞ ∋† ⊇∞ +⊥⊥∋=∞+, ≈+∋ ≈†∋†∞≈ .....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23