<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.96 $
Document category

Discussion
Sociology

University, School

Gammel Hellerup Gymnasium

Author / Copyright
Text by Rudolf B. ©
Format: PDF
Size: 0.10 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|1/3

More documents
Velfærdssamfundet­ Hvilke velfærdsmodeller findes der i verden? Universel (skandinaviske) model = Velfærd til alle. Residuale (angelsaksiske) model = Kun statslige ydelser til dem som er i stor økonomisk nød, sikrer kun de aller svageste, man betaler ikke særligt meget
Sammenlign kjønns­rollene i henholdsvis Sparta og Aten Det antikke Hellas var ingen enhetlig statsdannelse, men bestod av flere hundre små stater. Av disse statene, var Sparta og Athen de to mektigste polisstatene. Ettersom Athen var større en Sparta, så var fokuset på krigføring
Lesson plan + tasks
Dansk opgave eller et eller andet
Kronikken Kronikopgaven kræver: En vinklet og fængende indledning En klar og koncentreret redegørelse En danskfaglig veldisponeret karakteristik af argumentationen En personlig, engageret og indsigtsfuld diskussion af tekstens synspunkter En afslutning, der refererer tilbage til indledningen,

T. A. Samfundsfag Gammel Hellerup Gymnasium

Velfærdsstat og økonomiske sammenhænge


Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:


Den Universelle velfærdsmodel, som blandt andet benyttes i Danmark, kendetegnes ved at en stor del af det sociale ansvar og forpligtelser er koblet til statens skuldre.

Staten er i centrum og skal sørger for den sociale sikkerhed og lighed blandt folket, uanset social status. En af tingene staten skal sørger for, og som er grundlæggende i denne form for velfærdsmodel, er at der er lige muligheder indenfor uddannelsessektoren. Alle, både rige og fattige familier har mulighed for at sende deres barn i en gratis folkeskole. Det samme gælder tilbuddet om videregående uddannelser.

Sådan forholder det dog sig ikke i den residuale velfærdsmodel, som kendetegnes ved at det er individet der sættes i fokus. Der betaler det offentlige de første 10-12 år af barnets uddannelse og der er dermed lige muligheder uanset social rang. De videregående uddannelser (college) er derimod egen betalte, så her det kun de rigeste familier, der har råd til det.

I den korporative velfærdsmodel, som kendetegnes ved at det er civilsamfundet der spiller en stor rolle i samfundet, kommer udsagnet stærkt til udtryk i forhold til undervisning.

I denne model er det forældrene der har retten samt pligten til at undervise deres børn.

Det er altså civilsamfundet der har det fulde ansvar for d.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

2∞⊇+ø+∞≈⊇∞ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥ ; ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ⊇∞+ †;⊥∞†∞⊇∞≈ †;⊥∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †++ ∋††∞. 8∞† ∞+ ⊇∞+ ;∂∂∞ ; ⊇∞≈ +∞≈;⊇∞∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞†. 8∞+ †;≈⊇∞≈ ≈∞∋†;⊥ ;∂∂∞ ≈æ+†;⊥ ∋∋≈⊥∞ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥≈++⊇≈;≈⊥∞+ +⊥ ⊇∞∋ ⊇∞+ ∞+, ∞+ ⊥+;=∋†∞ +⊥ ⊇∞+∋∞⊇ ;∂∂∞ +††∞≈††;⊥∞ ≈†ø††∞⊇∞.

8∞† ∂∋≈ +∞≈∞††∞+∞ ; ∋† ∞≈ †∋††;⊥ †∋∋;†;∞, +=++ ⊇∞+ ;∂∂∞ ∞+ +å⊇ †;† ⊇∞ ⊥+;=∋†∞ †;†+∞⊇, ⊇∞+ ∋å ∋+⊇∞+∞≈ ∂=;††∞ ≈;† {++ †++ ∋† ⊥∋≈≈∞ +∋+≈∞†.

8∞+;∋+⊇ ; ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ †++++†⊇∞† †;† +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥ ∋≈⊇∞+†∞⊇∞≈.

1 +⊥ ∋∞⊇ ∋† ≤;=;†≈∋∋†∞≈⊇∞†, ≈+∋ +∞≈†å+ ∋† †∋∋;†;∞, =∞≈≈∞+ +≈=. ∞+ ∋∞⊥∞† ; ≤∞≈†+∞∋ ∞+ ⊇∞† ⊇∞+∋∞⊇ +⊥≈å ≈∋†∞+†;⊥† ∋† ≈∞†+⊥ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥ †;⊥⊥∞+ ⊥å ≤;=;†≈∋∋†∞≈⊇∞† ≈∂∞†⊇+∞.

1 ∋∋≈⊥∞ ∋† †;††æ†⊇∞≈∞ ∞+ ⊇∞† +∞⊇≈†∞†++æ†⊇+∞≈∞ ⊇∞+ ≈†å+ †++ +ø+≈∞⊥∋≈≈;≈⊥∞≈. 8∞≈≈∞ †ø≈≈;≈⊥ ∞+ +⊥≈å ⊇∞≈ +;††;⊥≈†∞ +⊥ ⊇∞+†++ ∋∞⊥∞† ++∞⊥† ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+.

1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈≈†∋† †å+ +;⊥∞ +⊥ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∋††∞ ⊇∞† ≈∋∋∋∞ †;†+∞⊇ +∋ +††∞≈††;⊥∞ ;≈≈†;†∞†;+≈≈⊥†∋⊇≈∞+.

8=;≈ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞ ∋††;⊥∞=∞† ;∂∂∞ +∋+ +å⊇ †;† ⊇∞††∞ †;†+∞⊇, ∞+ ⊇∞+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† †å ∞† +††∞≈††;⊥† †;†≈∂∞⊇ †+∋ ∂+∋∋∞≈∞≈. 8∞+ ∞+ ⊇∞+∋∞⊇ ≈∂∋+† †;⊥∞ ∋∞†;⊥+∞⊇∞+ †++ ∋††∞. 1 †++++†⊇ †;† ≈∞≈⊇+∞⊇≈≈∞∂†++∞≈ ∞+ ⊇∞+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ +å⊇∞ ∞≈ †æ††∞≈ +††∞≈††;⊥ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥ +⊥ ∞≈ ⊥+;=∋† ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥. 8∞≈ +††∞≈††;⊥∞ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥ ∞+ ∞≈ +⊇∞†≈∞ ∋††∞ +++⊥∞+ +∋+ +∞† †;† †;⊥∞ ∋∞⊥∞† +=;†∂∞≈ ≈+≤;.....

8∞≈ +;⊥∞ †∋∋;†;∞ +∋+ +⊇∞+†;⊥∞+∞ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† †∞⊥≈∞ ∞≈ ⊥+;=∋† ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥.

1 †++++†⊇ †;† ⊇∞≈ +∞≈∞⊇;∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥∞≈ ⊥+;=∋† †∞⊥≈∞†. 8∞+ ∞+ ⊇∞+†++ ≈†++ ∞†;⊥+∞⊇ +†∋≈⊇† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ ⊥å ≈∞†+⊥ ⊇∞≈≈∞ +⊇∞†≈∞.

4∋≈⊥∞ ⊥∋≈⊥∞ ∋å ⊇∞ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∞≈⊇=æ+∞, ∋∞≈≈ ⊇∞ +;⊥∞ †∋∋;†;∞+ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇∞≈ †++ ∞≈ ⊥+;=∋† ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥.

1 ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈+⊥∞≈;∂+;≈⊥∞≈ +††∞ †;†∂≈+††∞† †;† ∋++∞{⊇≈⊥†∋⊇≈∞≈. 8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† ⊇∞≈ ∋++∞{⊇∞≈⊇∞ +∞†∋†∞+ ∞≈ ⊥++≤∞≈†⊇∞† ∋† ≈;≈ †ø≈ †;† ∞† †++≈;∂+;≈⊥≈≈∞†≈∂∋+.

Et fattig familie, der ikke er i arbejde, har ikke denne mulighed og er dermed dårligere stillet fordi, der kun findes et privat sygehusvæsen.

I den universelle velfærdsmodel dækker overførelsesindkomsterne blandt andet: SU, folkepension, dagpenge og boligstøtte.

Både rige og fattige familier har ret til blandt andet folkepension, hvorimod man kun er berettiget til overførelsesindkomst, i den residuale velfærdstat, hvis man har en privat forsikring.

Dvs. at man som lønmodtager betaler en særskat, der herefter gives til arbejdsgiveren. Hvis man herefter bliver arbejdsløs kan man få disse penge udbetalt i max et halvt år.

Fattige familier der ikke har råd til denne forsikring kan hermed ikke modtage a.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

1 ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈≈†∋† †æ⊥⊥∞+ ∋+⊇∞††∞≈ =æ⊥† ⊥å ∋† ∋∋≈ ≈+∋ †ø≈∋+⊇†∋⊥∞+ ++†;⊥∋†++;≈∂ ∞+ †;†∂≈+††∞† ∞≈ †++≈;∂+;≈⊥≈∂∋≈≈∞.

8=≈. ∋† +∞††∞≈ †;† +=∞+†ø+∞†≈∞≈;≈⊇∂+∋≈† ∋†+æ≈⊥∞+ ⊇∞+∋∞⊇ ∋† +∋ +=++=;⊇† ∋∋≈ ∞+ ; ∋++∞{⊇∞. 1 ⊇∞≈ +∞≈;⊇∞∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ∋∞†;⊥+∞⊇∞≈ †++ ⊥∞≈≈;+≈ ⊥+;=∋†≈†++∞†, ≈å +∞+ ∂∋≈ ⊇∞ ∋††∞+†∋††;⊥≈†∞ †∋∋;†;∞+ +∞††∞+ ;∂∂∞ =æ+∞ ∋∞⊇.

1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈≈†∋† ∂∋≈ ∋∋≈ ⊇∞+;∋+⊇ ∂∞≈ ∋+⊇†∋⊥∞ ⊇∋⊥⊥∞≈⊥∞/∋++∞{⊇≈†ø≈+∞⊇≈∞≈⊇∞+≈†ø††∞†≈∞, +=;≈ ∋∋≈ ∞+ †;†∂≈+††∞† ∞≈ ∋-∂∋≈≈∞.

8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+, ⊇∞+ ;∂∂∞ +∋+ +å⊇ †;† ∋† =æ+∞ +∞≈⊇∞† †;† ∞≈ ∋-∂∋≈≈∞ ∂∋≈ ;∂∂∞ ∋+⊇†∋⊥∞ ⊇∞≈≈∞ †++∋ †++ +=∞+†ø+≈∞†≈;≈⊇∂+∋≈†. 3+†;⊥≈†ø††∞ ∞+ ;≈⊇†æ⊥†≈+∞≈†∞∋†, ⊇∞† ∞+ ⊇∞+†++ ∂∞≈ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞ ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ∋;≈;∋∞∋≈;≈⊇†æ⊥† ⊇∞+ +∋+ ∋∞†;⊥+∞⊇ †++ ∋† ∋+⊇†∋⊥∞ ++†;⊥≈†ø††∞ †+∋ ∂+∋∋∞≈∞≈. 1 ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞ ⊥++⊥+∞≈≈;=†. 8∞† =;† ≈;⊥∞ ∋† ⊇∞≈ ⊇∞† ∋† ⊇;≈ ;≈⊇†æ⊥† ⊇∞ ≈∂∋† +∞†∋†∞ ; ≈∂∋†, ≈†;⊥∞+ ; †∋∂† ∋∞⊇ ⊇;≈ ;≈⊇†æ⊥†.

8∞+∋† †∋†∞∋å⊇∞≈ ”8∞ ++∞⊇∞≈†∞ ≈∂∞†⊇+∞ +æ⊥∞+ ⊇∞ †∞≈⊥∞≈†∞ +++⊇∞.” 3å⊇∞ ⊇∞ +;⊥∞ +⊥ †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ +∞†∋†∞+ ⊇∞≈ ∋;≈⊇≈†∞ ≈∂∋† ; 8∋≈∋∋+∂ ∂∋†⊇∞† +∞≈⊇≈∂∋††∞≈ 3+∋ +;⊥ †∋∋;†;∞ †;††æ⊥⊥∞≈ ⊇∞+ ⊇+⊥ ∞≈ ∞∂≈†+∋≈∂∋† ; †++∋ ∋† ∞≈ †+⊥≈∂∋† ⊥å 15% ∋† ⊇∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ ;≈⊇∂+∋≈†. 1 ⊇∞≈ +∞≈;⊇∞∋†∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞†, ≈+∋ +†∋≈⊇† ∋≈⊇∞† +∞≈+††∞≈ ∋† 034, ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞† †++++†⊇≈=;≈ †∋=† ; +⊥ ∋∞⊇ ∋† ⊇∞+ ;∂∂∞ +∞†∋†∞≈ †;† ⊇;.....

8∞≈ +;⊥∞≈†∞ ⊇∞† ∋† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ +∞†∋†∞+ ∞≈ ∋∋+⊥;≈∋†∂≈∂∋† ⊥å +∋∂+;≈⊥ 38% ∋† ⊇∞+∞≈ ;≈⊇∂+∋≈†.

8=++;∋+⊇ ⊇∞≈ †∋††;⊥∞ ⊇∞† ∋† +∞†+†∂≈;≈⊥∞≈ ∂∞≈ +∞†∋†∞+ +∋∂+;≈⊥ 10%. 1 ⊇∞≈ ∂++⊥++∋†;=∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞†, ≈+∋ +∞≈+††∞≈ ∋† †∋≈⊇∞ ≈+∋ 1†∋†;∞≈, ∞+ ≈∂∋††∞†++∂∂∞† †++++†⊇≈=;≈ †∋=.

4††∞ ; 1†∋†;∞≈ +∞†∋†∞+ ∞≈ ⊥++⊥++†;+≈∋†≈∂∋† ⊥å 23%, ⊇=≈. ∋† †∋††;⊥∞ †∋∋;†;∞+ ∋∞⊇ ∞≈ ;≈⊇∂+∋≈† ⊥å ∞≈⊇∞+ 15000€ ≈∂∋† ∂∞≈ +∞†∋†∞ ⊇∞≈≈∞ ≈∂∋†.

8∞ +;⊥∞ †∋∋;†;∞+, ⊇∞+ +∋+ ∞≈ ;≈⊇∂+∋≈† ⊥å +=∞+ 75000€ +†;=∞+ ⊇∞+;∋+⊇ +∞≈∂∋††∞≈ +⊇∞+†;⊥∞+∞ +⊥ ≈∂∋† +∞†∋†∞ ∞≈ ∋∋+⊥;≈∋†≈∂∋† ⊥å 43%


0≈⊇∞+≈ø⊥ +=∋⊇ ⊇∞+ ∞+ ∋∋†∞+;∋†∞† ; +;†∋⊥ 1 ∂∋≈ ∞⊇†∞⊇∞≈ +∋ ⊇∋≈≈∂ =∞††æ+⊇.

0≈⊇∞+≈ø⊥∞†≈∞≈ ≈∂∋† =æ+∞ ∞≈⊇∞+≈†ø††∞† ∋† +∞†∞=∋≈†∞ +∞+∞⊥≈;≈⊥∞+. 8∞ ≈∂∋† ∋≈=∞≈⊇∞ =;⊇∞≈ +∋ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞††∞+ +⊥ ø∂+≈+∋;≈∂∞ ≈∋∋∋∞≈+æ≈⊥∞.


3†∋≈⊇;≈⊥∞≈ ∋† ⊇∞ ≈+≤;∋†;≈†;≈∂∞ +⊥ †;+∞+∋†;≈†;≈∂∞ =æ+⊇;∞+ ∞+ ∞† ∞∂≈∞∋⊥∞† †++ ⊇∞≈ †++∋ †++ ø∂+≈+∋; =; +∋+ +∞+ ; 8∋≈∋∋+∂.

8∞+ ∞+ ≈∞∋†;⊥ ≈∂∋+† ∞≈ †++∋ †++ ≈;∂∂∞++∞⊇ †++ ⊇∞ ≈=∋⊥∞≈†∞ ; ≈∋∋†∞≈⊇∞† +⊥ ≈∋∋†;⊇;⊥ ++∞⊥∞≈ ≈†∋†∞≈ ≈+∋ ⊇+;=∂+憆 †;† ⊥++⊇∞∂†;+≈. 0+;≈≤;⊥⊥∞† ; ⊇∞≈ ∞≈;=∞+≈∞††∞ =∞††æ+⊇≈∋+⊇∞† ≈∂∋+∞+ ∞† ≈;∂∂∞++∞⊇≈≈∞†, ; †++∋ ∋† ⊇;=;∞+≈∞ =∞††æ+⊇≈+⊇∞†≈∞+. 8∞††∞ ∞+ ∞† †;†+∞⊇ ∋††∞ †∋≈⊇∞†≈ +++⊥∞+∞ †å+, †;⊥∞⊥+†⊇;⊥ +=;†∂∞ ≈+≤;∋† ∞††∞+ ø∂+≈+∋.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadVelfærdsstat og økonomiske sammenhænge: Sammenlign de tre velfærdsmodeller: Universelle, residuale og korporative:
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents