<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.93 $
Document category

Worksheet
Communication / Media

University, School

Ranum efterskole college

Grade, Teacher, Year

10th

Author / Copyright
Text by Lonnie G. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|0/0

More documents
La generación de los mil euros SRO – Spansk/Afsætning Indholdsfortegnels­e Engelsk resume Desigual is a global company within clothes. Their shops are positioned in all the largest cities all over the world. They have many shops in Spain, but as Spain is suffering from economical
Erhvervsret: Erstatning udenfor kotraktforhold ”Det var en mørk og stormfuld aften. Preben, der siden 1984 havde været ansat som lastbilschauffør hos Tubork A/S, var ved at pakke den sidste kasse med juleøl, der skulle bringes ud til Sønderjyllands diskoteker og barer. Klokken nærmede
Rynkeby foods Indhold Opgave stilling. 2 Kort redegørelse for indholdet af bilag 1, 2, 3 og 4. 3 Udvælg og kort redegør for en eller flere udfordringer for Rynkeby Foods A/S, der har relation til virksomhedens omverdensforhold. 4 Analysere Rynkeby Foods udfordring med omverdensforhold. 5 Vurder

Youtube som erhverv

Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier


Hvordan bliver man youtuber?

For det første er det vigtigt at have interesse for medie og youtube verden.

Hvis du vil opstarte en kanal skal det være af lyst til at producere og dele dine videoer, ikke kun for at tjene penge. Derefter skal du klaregøre for dig selv hvilket indhold du vil have på din kanal. Dermed ikke sagt at du udelukkende kun kan have et tema, men at du kan udvikle din kanal. Hvis du gerne vil blive til noget skal du som udgangspunkt have et form for budskab du vil ud med.

Rent fysisk skal du starte med at oprette en googlekonto, som automatisk også betyder at du har en youtubekanal.

Efter det skal du have et kamera til rådighed så du kan optage. For at forbedre dine videoer skal du også have muligheden for at redigere dem.

Derefter handler det om at producere videoer, skabe et image og ramme din ønskede målgruppe.


Hvordan fungerer et samarbejde med en virksomhed?

Et samarbejde med en virksomhed starter oftest med, at virksomheden kontakter dig over mail.

I mailen skriver de lidt om hvad de kan tilbyde dig, og hvad de vil have til gengæld. Fx. kan de skrive “vi har en ny lancering/kollektion af efterårstøj. Vi vil gerne have dig til at udvælge et par items, som du finder attraktive. Send linksene til os, og vi vil derefter sende dig dine udvalgte produkter. Det eneste du skal gøre er at linke vores hjemmeside i toppen af beskrivelsesboksen og derefter linke tøjet.” Du kan derefter tænke over om du finder samarbejdet interessant, svar derefter ja eller nej til firmaets tilbud.

Hvis du vælger, at svare ja kan du kræve en form for betaling udover produkterne. Det kan enten være et beløb, du er garanteret for at få, når videoen er lagt op. Den anden betalingsform fungerer sådan, at hver gang nogen klikker ind på et af dine links, og de vælger at købe produktet, får du en procentdel af salget. Firmaet og dig kan aftale at fortsætte jeres samarbejde, men det kan også være .....[read full text]


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


8=++⊇∋≈ †å+ ∋∋≈ ∞⊇+∞†∋†† ∞≈≈ †ø≈ †+∋?

8∞ ∂∋≈ †å †ø≈ ⊥å ††∞+∞ ∋å⊇∞+ ≈å+ ⊇∞† +∋≈⊇†∞+ +∋ 5+∞7∞+∞.

8∞≈ ∞≈∞ ∋å⊇∞ ∞+ ⊇∞≈ =; ≈æ=≈†∞ †æ≈⊥∞+∞ +⊥⊥∞, +=++ ∋∋≈ ≈∂∋† +∞∂†∋∋∞+∞+ †++ ∞† ⊥++⊇∞∂†. 8∞≈ ∋≈⊇∞≈ ∋å⊇∞ ∞+ +=++ ⊇∞ †å+ ∞⊇+∞†∋†† ⊥∞≈⊥∞ †++ +∞∂†∋∋∞+. 8∞ +∞∂†∋∋∞+ ⊇∞+ ∞+ ; ≈†∋+†∞≈, ; ≈†∞†≈;≈⊥∞≈, +⊥ ≈+⊥†∞ †å ⊥∋≈⊥∞ ; ∋;⊇†∞≈ ∋† =;⊇∞+∞≈. 4∋≈ †å+ ⊥∞≈⊥∞ †++ +=∞+ ⊥∋≈⊥ +∞∂†∋∋∞≈ +†;=∞+ =;≈†. 4∋≈ ∂∋≈ ∞⊇=æ†⊥∞ ≈⊥∞≤;†;∂∂∞ +∞∂†∋∋∞+, ∞††∞+ ∋∋≈ ∂∋≈ ∂†;∂∂∞ ⊥å “+∋≈⊇+∋.” 4∋≈ †å+ ∞⊇+∞†∋†† ≈;≈ †ø≈ ; ⊥∞≈≈∞∋ ∞† †;+∋∋ ∂∋†⊇∞† 4⊇3∞≈≈∞.

0∞≈⊥∞≈∞ ∂+∋∋∞+ +=∞+ ⊥∋≈⊥ ⊇∞† ≈∋∋†∞⊇∞ +∞†ø+ ∞+ ⊥å ∋;≈⊇≈† 600 ∂+. 8∞† ∞+ ≈+∋ ∞⊇⊥∋≈⊥≈⊥∞≈∂† ;∂∂∞ †;⊥∞≈+∋ ∞† ≈++∋∋†† {++ +=++ ∋∋≈ ∞≈†∞≈ ∞+ †;∋∞†ø≈≈∞† ∞††∞+ ∋å≈∞⊇≈†ø≈≈∞†.


8=;†∂∞ +∞⊥†∞+ ∞+ ⊇∞+?

5+∞7∞+∞≈ +∞⊥†∞+ ∞+ ⊥å ∋∋≈⊥∞ ∋å⊇.....

8;≈∞ ∂∋≈∋† ∂∋≈ ≈∞∋† †å ∞† “⊇å+†;⊥† +∋†∋†∞” ;≈⊇∞≈†++ 5+∞7∞+∞⊥∋≈∞†∞†. 8∞† ∞+ ⊇∞∋ ⊇∞+ ≈†∞††∞+ ∞⊥∋≈≈∞≈⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ⊥å 5+∞7∞+∞. 4∞⊇ ∞⊥∋≈≈∞≈⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ∋∞≈∞+ ⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ⊇∞+ ⊥å ≈+⊥∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ =;+∂∞ ≈†ø⊇∞≈⊇∞. 6≠. ⊥++≈+⊥+∋†;, =+†⊇⊇;⊥† ;≈⊇++†⊇, +∋≈⊇∞++⊇, †++†∋†≈∂≈;≈⊥, ≤+⊥++;⊥+† +⊥ ;≈⊇++†⊇ ⊇∞+ ⊥å ≈+⊥∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ =;+∂∞ ⊇;≈∂+;∋;≈∞+∞≈⊇∞.
4∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ +⊥ ⊥++∋+=∞+;≈⊥


4† ≈∂∋+∞ ≈∋†⊥ +∋ ≈;≈ =∋+∞ - 4∋+∂∞†;≈⊥ ⊥å+ ∞⊇ ⊥å ∋∞⊥∞† ∋≈⊇∞† ∞≈⊇ +∋+∞ ∋† ∞⊇†++∋∞ ∞≈ +∞∂†∋∋∞.

Det handler derimod ud om en strategi for kundens samlet oplevelse af virksomheden og dens produkt.

Der er en lang række af virkemidler til at øge slag fx positionering og differentiering.

Positionering er en måde en virksomhed kan placere deres produkt i køberens bevidsthed.

Positionering benyttes også i youtube verden ved at en virksomhed laver kampager eller et samarbejde med de mest sete youtube kanaler.

De får så produktet ud til den valgte målgruppe.

En youtuber med mange seer stråler af succes. Succes er et grundlæggende element som fanger opmærksomhed og drager målgruppen. Hvis at man ejer det samme som de succesfulde så bliver man vel også selv succesfuld?

Det påvirker målgruppen ved at have en indf.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


2∞⊇ ∋† ⊇;††∞+∞≈†;∞+∞ ≈;† ⊥++⊇∞∂† ∋⊇≈∂;††∞+ ∋∋≈ ⊇∞† †+∋ ∋≈⊇+∞ ≈å ∋∋≈ ;∂∂∞ †++≈=;≈⊇∞+ ; ∋æ≈⊥⊇∞≈ ∋† ∋≈⊇+∞ ∂+≈∂∞+∋≈†∞+.

3+∋ ∞≈ ++∞†∞+∞+ ∞+ ⊇;††∞+∞≈†;∞+;≈⊥ +⊥≈å ∞† +∞†+⊇≈;≈⊥≈†∞†⊇† ∞†∞∋∞≈†. 3∞†=+∋ ⊇∞+ ∞+ ;≈⊥∞≈ +∞⊥+æ≈≈≈;≈⊥ †++ +=++ ∋∋≈⊥∞ ∂∋≈∋†∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞+ ∂∋≈ ∋++≈≈∞+∞ †;† +⊥ +=++ ∋∋≈⊥∞ =;⊇∞+∞+ ∞≈ ≈∞∞+ ∋∋≈ ∂∋≈ ≈∞, ⊥å ++∞†∞+∞. 3∞†+⊇∞+ ⊇∞† ;∂∂∞ ∋† ⊇∞+ ;≈⊥∞≈ ∂+≈∂∞+∞≈≤∞ ∞+ ⊥å ++∞†∞+∞, +∞+ ⊥æ†⊇∞+ ⊇∞† +∋ ∋† ⊇;††∞+∞≈†;∞+∞ ≈;⊥ ≈∞†= +⊥ ≈;† ;∋∋⊥∞ ≈+∋ ++∞†∞+∞+.

4† ∞⊇†+†⊇∞ ≈;≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ ∂+∋=, †++ ∋† †å ††∞≈† ∋∞†;⊥† ≈∞∞+ +⊥ ∋++≈≈∞≈†∞+.

3+∋≈⊇;≈⊥ ∞+ ∞† +∞†+⊇†;⊥† ∞†∞∋∞≈† †++ ++∞†∞+∞+∞.

6++ ∞≈ ++∞†∞+∞+ ;≈⊇∞+æ+∞ ⊇∞† ;∂∂∞ ∂∞≈ ∋† +∋=∞ ⊥++†∞≈≈;+≈ ; ∞≈ +∞≈†∞∋† ⊥∞≈+∞ =;⊇∞+∞+, ≈+∋ †∋≈⊥∞+ ∞≈ +∞≈†∞∋† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞.

8∞† +∋≈⊇†∞+ +∋ ∋† ≈∂∋+∞ ∋∞≈;≈⊥, †ø†∞†≈∞+ +⊥ ;⊇∞≈†;†∞† †++ ∋† †å ∞≈ ∞∋+†;+≈∞† †+++;≈⊇∞†≈∞ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈.


2;+∂≈+∋+∞⊇∞+ ∂∋≈ ∋≈=∞≈⊇∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈⊥∋+∋∋∞†+∞ .....

9≈ +⊥⊇∞†;≈⊥ ∋† ⊇∞ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂∞††;⊥∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈⊥∋+∋∋∞†+∞ ∞+8∞ 7 0’∞+”, ≈+∋ †;†≈∋∋∋∞≈ ∞+ =;+∂≈+∋+∞⊇∞≈≈ ∋∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ +⊥ ∋∋+∂∞†;≈⊥∋;≠.

8∞† ∞+ ⊇∞† ≈+∋ ≈∂∋+∞+ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇≈ ;∋∋⊥∞ ++≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈. 8∞ 7 0’∞+ ∞+ +⊥≈å ∞† +∞⊥+∞+ ≈+∋ =;≈∞+ +=;†∂∞ ⊥∋+∋∋∞†+∞, ⊇∞+ ≈∂∋† †∋⊥∞≈ +∞≈≈+≈ †;† ; ∋∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ ∋† ∞† ⊥++⊇∞∂† - 0++⊇∞≤†, ⊥+;≤∞, ⊥†∋≤∞, ⊥++∋+†;+≈, ⊥∞+⊥†∞, ⊥++≤∞≈≈ +⊥ ⊥++≈;≤∋† ∞=;⊇∞≈≤∞. 1 ⊇∞† †{∞+⊇∞ 4 ⊥ ≈+∋ ∞+ ⊥++∋+=∞+;≈⊥, ≈⊥;††∞+ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ≈+∋ †≠ ++∞†∞+∞ ∞≈ ≈†++ ++††∞ ;.


2∞⊇ ∋† +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ∂∋≈ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ +∞+†;⊥∞+∞ ∂+∋∋∞ ∞⊇ ∋∞⊇ ∞† ⊥++⊇∞∂† +⊥ +∞⊇≈∂∋+ †;† ≈†ø++∞ ⊥+∞⊥⊥∞+.

8∋ ⊇∞† ∞+ ⊥+∋†;≈ ∋† ≈∞ ++∞†∞+∞ =;⊇∞+∞+, ∞+ ⊇∞† ≈∞∋∋∞+∞ ∋† ≈å ∞⊇ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈. 8∞† +†;=∞+ ∋∞+∞ ∋††+∋∂†;=† †++ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ †++⊇; ;∂∂∞ ≈∂∋† +⊇∞ ∋∞⊥∞† ≈∞†=.

5+∞†∞+∞ +∋+ ;≈⊥∞≈ +∞≈†∞∋† ⊥∞≈+∞. 4††∞ ∂∋≈ †æ⊥⊥∞ ∞≈ =;⊇∞+ +⊥, +=;†∂∞† +⊥≈å ∞+ ⊥+∋†;≈.

8∞+†++ ∞+ ⊇∞+ ∋∋≈≈∞=;≈ ∋† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞+≈ +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇ ∋† †∋≈⊥∞. 8∞+ ∞+ ∋††∞ †++∋∞+ †++ =;⊇∞+∞+ ⊥å ++∞†∞+∞, ≈å =;+∂≈+∋+∞⊇∞+ ≈∂∋† †;≈⊇∞ ⊇∞≈ ∂∋≈∋† ⊇∞+ ⊥∋≈≈∞+ +∞⊇≈† †;† ⊇∞+∞≈ ;∋∋⊥∞ +⊥ ⊥∞≈+∞ †≠. 8=;≈ ∞≈ ∋∋⊇†∋=≈;≈⊥≈ ++∞†∞+∞∂∋≈∋† †∋=∞⊇∞ ∞† ≈∋∋∋∞≈∋++∞{⊇∞ ∋∞⊇ 4+†∋. 3å =;† 5+∞†∞+∞ ∂∋≈∋†∞≈ +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† 4+†∋≈ ⊥++⊇∞∂†∞+ ; ≈;≈∞ =;⊇∞+∞+. 8∞† ⊥å=;+∂∞+ ⊇∞≈ +∞≈†∞∋†∞ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ †;† ∋† ≈å+ ⊇∞ ≈∞†= ∋†⊥+ø=∞+ +⊥≈∂+;††∞≈ =;† ∞≈ ≈†ø+≈†∞ ⊇∞† .....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
Preview page 1 of 2 : [1] [2]
The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documents