<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 3.93 $
Document category

Worksheet
Communication / Media

University, School

Ranum efterskole college

Grade, Teacher, Year

10th

Author / Copyright
Text by Lonnie G. ©
Format: PDF
Size: 0.04 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 4.0 of 5.0 (1)
Live Chat
Chat Room
Networking:
0/0|0[0.0]|2/2More documents
Gruppe 4 Groupe4building Prinsesse charlottesgade 38 2200 København N Indeklimarappor­t Indledning: 3 Termisk indeklima     (Lasse Juul ). 4 Generelt. 4 Vinduer. 4 Glastyper. 5 Afskærmning. 5 Træk. 6 Ydervægge og tag. 6 Gulve. 6 Konklusion. 7 Atmosfærisk indeklima     (Nicklas Pedersen). 8 Udluftning. 8 Fugt. 8 Undgå radon. 10 Renovering og svamp. 10 Rengøring. 10 Konklusion. 11 Det optiske indeklima     (Daniel Clausen). 12 Dagslyset. 12 Konklusion for dagslys. 12 Kunstig belysning. 13 Rumbelysning. 13 Konklusion for Kunstigt belysning. 14 Akustisk indeklima     (Frederik Jakobsen). 15 Generelt: 15 Støjniveau: 15 Hvad er støjniveau?. 15 Hvad gør man for at undgå et for højt støjniveau?. 16 Efterklangstid: 16 Hvad er efterklangstid?­. 16 Hvordan opnår man en kort efterklangstid?­. 17 Luftlydisolatio­n: 17 Hvad er luftlydisolatio­n?. 17 Hvordan transmitteres luftlyd?. 17 Trinlydniveau: 18 Hvad er trinlydniveau?. 18 Hvad er kravende til trinlydniveauet­?. 18 Konklusion: 18 Litteraturliste­. 20 Indledning: I denne rapport vil vi belyse indeklimaet i huset ved utterslevmose. Vi vil se på aspekterne, termisk-, atmosfærisk-, optisk- og akustisk indeklima. Der vil komme problemstilling­er som vi vil tage til eftertanke i byggeriet. Vi har taget et emne hver og belyst de fire emner med følgene problemstilling­er. I henholdt til byggeprojektet på grund seks ved

Youtube som erhverv

Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier


Hvordan bliver man youtuber?

For det første er det vigtigt at have interesse for medie og youtube verden.

Hvis du vil opstarte en kanal skal det være af lyst til at producere og dele dine videoer, ikke kun for at tjene penge. Derefter skal du klaregøre for dig selv hvilket indhold du vil have på din kanal. Dermed ikke sagt at du udelukkende kun kan have et tema, men at du kan udvikle din kanal. Hvis du gerne vil blive til noget skal du som udgangspunkt have et form for budskab du vil ud med.

Rent fysisk skal du starte med at oprette en googlekonto, som automatisk også betyder at du har en youtubekanal.

Efter det skal du have et kamera til rådighed så du kan optage. For at forbedre dine videoer skal du også have muligheden for at redigere dem.

Derefter handler det om at producere videoer, skabe et image og ramme din ønskede målgruppe.


Hvordan fungerer et samarbejde med en virksomhed?

Et samarbejde med en virksomhed starter oftest med, at virksomheden kontakter dig over mail.

I mailen skriver de lidt om hvad de kan tilbyde dig, og hvad de vil have til gengæld. Fx. kan de skrive “vi har en ny lancering/kollektion af efterårstøj. Vi vil gerne have dig til at udvælge et par items, som du finder attraktive. Send linksene til os, og vi vil derefter sende dig dine udvalgte produkter. Det eneste du skal gøre er at linke vores hjemmeside i toppen af beskrivelsesboksen og derefter linke tøjet.” Du kan derefter tænke over om du finder samarbejdet interessant, svar derefter ja eller nej til firmaets tilbud.

Hvis du vælger, at svare ja kan du kræve en form for betaling udover produkterne. Det kan enten være et beløb, du er garanteret for at få, når videoen er lagt op. Den anden betalingsform fungerer sådan, at hver gang nogen klikker ind på et af dine links, og de vælger at købe produktet, får du en procentdel af salget. Firmaet og dig kan aftale at fortsætte jeres samarbejde, men det kan også være et engangssamarbejde.Hvordan får man udbetalt ens løn fra?

Du kan få løn på flere måder når d.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

8∞≈ ∞≈∞ ∋å⊇∞ ∞+ ⊇∞≈ =; ≈æ=≈†∞ †æ≈⊥∞+∞ +⊥⊥∞, +=++ ∋∋≈ ≈∂∋† +∞∂†∋∋∞+∞+ †++ ∞† ⊥++⊇∞∂†. 8∞≈ ∋≈⊇∞≈ ∋å⊇∞ ∞+ +=++ ⊇∞ †å+ ∞⊇+∞†∋†† ⊥∞≈⊥∞ †++ +∞∂†∋∋∞+. 8∞ +∞∂†∋∋∞+ ⊇∞+ ∞+ ; ≈†∋+†∞≈, ; ≈†∞†≈;≈⊥∞≈, +⊥ ≈+⊥†∞ †å ⊥∋≈⊥∞ ; ∋;⊇†∞≈ ∋† =;⊇∞+∞≈. 4∋≈ †å+ ⊥∞≈⊥∞ †++ +=∞+ ⊥∋≈⊥ +∞∂†∋∋∞≈ +†;=∞+ =;≈†. 4∋≈ ∂∋≈ ∞⊇=æ†⊥∞ ≈⊥∞≤;†;∂∂∞ +∞∂†∋∋∞+, ∞††∞+ ∋∋≈ ∂∋≈ ∂†;∂∂∞ ⊥å “+∋≈⊇+∋.” 4∋≈ †å+ ∞⊇+∞†∋†† ≈;≈ †ø≈ ; ⊥∞≈≈∞∋ ∞† †;+∋∋ ∂∋†⊇∞† 4⊇3∞≈≈∞.

0∞≈⊥∞≈∞ ∂+∋∋∞+ +=∞+ ⊥∋≈⊥ ⊇∞† ≈∋∋†∞⊇∞ +∞†ø+ ∞+ ⊥å ∋;≈⊇≈† 600 ∂+. 8∞† ∞+ ≈+∋ ∞⊇⊥∋≈⊥≈⊥∞≈∂† ;∂∂∞ †;⊥∞≈+∋ ∞† ≈++∋∋†† {++ +=++ ∋∋≈ ∞≈†∞≈ ∞+ †;∋∞†ø≈≈∞† ∞††∞+ ∋å≈∞⊇≈†ø≈≈∞†.


8=;†∂∞ +∞⊥†∞+ ∞+ ⊇∞+?

5+∞7∞+∞≈ +∞⊥†∞+ ∞+ ⊥å ∋∋≈⊥∞ ∋å⊇∞+ +∞† ≈†+∋∋∋∞ +∞⊥†∞+.

8;≈∞ ∂∋≈∋† ∂∋≈ ≈∞∋† †å ∞† “⊇å+†;⊥† +∋†∋†∞” ;≈⊇∞≈†++ 5+∞7∞+∞⊥∋≈∞†∞†. 8∞† ∞+ ⊇∞∋ ⊇∞+ ≈†∞††∞+ ∞⊥∋≈≈∞≈⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ⊥å 5+∞7∞+∞. 4∞⊇ ∞⊥∋≈≈∞≈⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ∋∞≈∞+ ⊇∞ ;≈⊇++†⊇ ⊇∞+ ⊥å ≈+⊥∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ =;+∂∞ ≈†ø⊇∞≈⊇∞. 6≠. ⊥++≈+⊥+∋†;, =+†⊇⊇;⊥† ;≈⊇++†⊇, +∋≈⊇∞++⊇, †++†∋†≈∂≈;≈⊥, ≤+⊥++;⊥+† +⊥ ;≈⊇++†⊇ ⊇∞+ ⊥å ≈+⊥∞≈ ∋å⊇∞ ∂∋≈ =;+∂∞ ⊇;≈∂+;∋;≈∞+∞≈⊇∞.


4∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ +⊥ ⊥++∋+=∞+;≈⊥


4† ≈∂∋+∞ ≈∋†⊥ +∋ ≈;≈ =∋+∞ - 4∋+∂∞†;≈⊥ ⊥å+ ∞⊇ ⊥å ∋∞⊥∞† ∋≈⊇∞† ∞≈⊇ +∋+∞ ∋† ∞⊇†++∋∞ ∞≈ +∞∂†∋∋∞.

8∞† +∋≈⊇†∞+ ⊇∞+;∋+⊇ ∞⊇ +∋ ∞≈ ≈†+∋†∞⊥; †++ ∂∞≈⊇∞≈≈ ≈∋∋†∞† +⊥†∞=∞†≈∞ ∋† =;+∂≈+∋+∞⊇∞≈ +⊥ ⊇∞≈≈ ⊥++⊇∞∂†.

8∞+ ∞+ ∞≈ †∋≈⊥ +æ∂∂∞ ∋† =;+∂∞∋;⊇†∞+ †;† ∋† ø⊥∞ ≈†∋⊥ †≠ ⊥+≈;†;+≈∞+;≈⊥ +⊥ ⊇;††∞+∞≈†;∞+;≈⊥.

0+≈;†;+≈∞+;≈⊥ ∞+ ∞≈ ∋å⊇∞ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ ∂∋≈ ⊥†∋≤∞+∞ ⊇∞+∞≈ ⊥++⊇∞∂.....

0+≈;†;+≈∞+;≈⊥ +∞≈+††∞≈ +⊥≈å ; ++∞†∞+∞ =∞+⊇∞≈ =∞⊇ ∋† ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ †∋=∞+ ∂∋∋⊥∋⊥∞+ ∞††∞+ ∞† ≈∋∋∋++∞{⊇∞ ∋∞⊇ ⊇∞ ∋∞≈† ≈∞†∞ ++∞†∞+∞ ∂∋≈∋†∞+.

8∞ †å+ ≈å ⊥++⊇∞∂†∞† ∞⊇ †;† ⊇∞≈ =∋†⊥†∞ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞.

9≈ ++∞†∞+∞+ ∋∞⊇ ∋∋≈⊥∞ ≈∞∞+ ≈†+å†∞+ ∋† ≈∞≤≤∞≈. 3∞≤≤∞≈ ∞+ ∞† ⊥+∞≈⊇†æ⊥⊥∞≈⊇∞ ∞†∞∋∞≈† ≈+∋ †∋≈⊥∞+ +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇ +⊥ ⊇+∋⊥∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈. 8=;≈ ∋† ∋∋≈ ∞{∞+ ⊇∞† ≈∋∋∋∞ ≈+∋ ⊇∞ ≈∞≤≤∞≈†∞†⊇∞ ≈å +†;=∞+ ∋∋≈ =∞† +⊥≈å ≈∞†= ≈∞≤≤∞≈†∞†⊇?

8∞† ⊥å=;+∂∞+ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ =∞⊇ ∋† +∋=∞ ∞≈ ;≈⊇††+⊇∞†≈∞ ⊥å ⊇∞+∞≈ =∋†⊥.


Ved at differentiere sit produkt adskiller man det fra andre så man ikke forsvinder i mængden af andre konkuranter.

Som en youtuber er differentiering også et betydningsfuldt element. Selvom der er ingen begrænsning for hvor mange kanaler målgrupper kan abonnere til og hvor mange videoer en seer man kan se, på youtube. Betyder det ikke at der ingen konkurence er på youtube, her gælder det om at differentiere sig selv og sit image som youtuber.

At udfylde sin målgruppes krav, for at få flest muligt seer og abonnenter.

Branding er et betydligt element for youtubere.

For en youtuber indebære det ikke kun at have profession i en bestemt genre videoer, som fanger en bestemt målgruppe.

Det handler om at skabe mening, følelser og identitet for at få en emotionel forbi.....

This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


2;+∂≈+∋+∞⊇∞+ ∂∋≈ ∋≈=∞≈⊇∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈⊥∋+∋∋∞†+∞ †++ ∋† +⊥≈å ⊇∞+∞≈ ≈∋†⊥.

9≈ +⊥⊇∞†;≈⊥ ∋† ⊇∞ ∋∋≈⊥∞ †++≈∂∞††;⊥∞ +∋≈⊇†;≈⊥≈⊥∋+∋∋∞†+∞ ∞+8∞ 7 0’∞+”, ≈+∋ †;†≈∋∋∋∞≈ ∞+ =;+∂≈+∋+∞⊇∞≈≈ ∋∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ +⊥ ∋∋+∂∞†;≈⊥∋;≠.

8∞† ∞+ ⊇∞† ≈+∋ ≈∂∋+∞+ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇≈ ;∋∋⊥∞ ++≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈. 8∞ 7 0’∞+ ∞+ +⊥≈å ∞† +∞⊥+∞+ ≈+∋ =;≈∞+ +=;†∂∞ ⊥∋+∋∋∞†+∞, ⊇∞+ ≈∂∋† †∋⊥∞≈ +∞≈≈+≈ †;† ; ∋∋+∂∞⊇≈†ø+;≈⊥ ∋† ∞† ⊥++⊇∞∂† - 0++⊇∞≤†, ⊥+;≤∞, ⊥†∋≤∞, ⊥++∋+†;+≈, ⊥∞+⊥†∞, ⊥++≤∞≈≈ +⊥ ⊥++≈;≤∋† ∞=;⊇∞≈≤∞. 1 ⊇∞† †{∞+⊇∞ 4 ⊥ ≈+∋ ∞+ ⊥++∋+=∞+;≈⊥, ≈⊥;††∞+ ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ≈+∋ †≠ ++∞†∞+∞ ∞≈ ≈†++ ++††∞ ;.


2∞⊇ ∋† +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ≈+≤;∋†∞ ∋∞⊇;∞+ ∂∋≈ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ +∞+†;⊥∞+∞ ∂+∋∋∞ ∞⊇ ∋∞⊇ ∞† ⊥++⊇∞∂† +⊥ +∞⊇≈∂∋+ †;† ≈†ø++∞ ⊥+∞⊥⊥∞+.

8∋ ⊇∞† ∞+ ⊥+∋†;≈ ∋† ≈∞ ++∞†∞+∞ =;⊇∞+∞+, ∞+ ⊇∞† ≈∞∋∋∞+∞ ∋† ≈å ∞⊇ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈. 8∞† +†;=∞+ ∋∞+∞ ∋††+∋∂†;=† †++ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ †++⊇; ;∂.....

5+∞†∞+∞ +∋+ ;≈⊥∞≈ +∞≈†∞∋† ⊥∞≈+∞. 4††∞ ∂∋≈ †æ⊥⊥∞ ∞≈ =;⊇∞+ +⊥, +=;†∂∞† +⊥≈å ∞+ ⊥+∋†;≈.

8∞+†++ ∞+ ⊇∞+ ∋∋≈≈∞=;≈ ∋† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞+≈ +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇ ∋† †∋≈⊥∞. 8∞+ ∞+ ∋††∞ †++∋∞+ †++ =;⊇∞+∞+ ⊥å ++∞†∞+∞, ≈å =;+∂≈+∋+∞⊇∞+ ≈∂∋† †;≈⊇∞ ⊇∞≈ ∂∋≈∋† ⊇∞+ ⊥∋≈≈∞+ +∞⊇≈† †;† ⊇∞+∞≈ ;∋∋⊥∞ +⊥ ⊥∞≈+∞ †≠. 8=;≈ ∞≈ ∋∋⊇†∋=≈;≈⊥≈ ++∞†∞+∞∂∋≈∋† †∋=∞⊇∞ ∞† ≈∋∋∋∞≈∋++∞{⊇∞ ∋∞⊇ 4+†∋. 3å =;† 5+∞†∞+∞ ∂∋≈∋†∞≈ +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† 4+†∋≈ ⊥++⊇∞∂†∞+ ; ≈;≈∞ =;⊇∞+∞+. 8∞† ⊥å=;+∂∞+ ⊇∞≈ +∞≈†∞∋†∞ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ †;† ∋† ≈å+ ⊇∞ ≈∞†= ∋†⊥+ø=∞+ +⊥≈∂+;††∞≈ =;† ∞≈ ≈†ø+≈†∞ ⊇∞† ∂ø+∞ 4+†∋ ⊥++⊇∞∂†∞+.


6++ ∋† =æ+∞ ∋††+∋∂†;= †++ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ ≈+∋ ++∞†∞+∞+ ≈∂∋† ∞≈≈ ≈∞∞+†∋† =æ+∞ +ø{† +⊥ ∞+ ⊇∞† ≈+††;⊥† ∋† ∂∞≈≈∞ †+†∂∞ +⊥ †æ≈∞ ≈;≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞.

4† =æ+∞ +⊥∋æ+∂≈+∋ ⊥å +=∋⊇ ⊇∞+ †+∞≈⊇∞+.

6++⊇; +⊥∋æ+∂≈+∋+∞⊇∞≈ +⊥ ;≈†∞+∞≈≈∞≈ ≈∂∋† =∞⊇†;⊥∞++†⊇∞≈ ∂+≈≈†∋≈†. 8=;≈ ⊇∞+ ;≈†∞† ≈∂∞+ ∞††∞+ ++∞†∞+∞+∞≈ ;∂∂∞ =∞⊇†;⊥∞++†⊇∞+ ≈;† ;∋∋⊥∞ ∋;≈†∞+ ≈∞∞+≈∞ ;≈†∞+∞≈≈∞.


Promovering via sociale har ingen store omkostninger.

Virksomheden skal kun betale den person de indgår et samarbejde med. Det nemt at opfange mange seeres opmærksomhed på relativt kort tid, hvilket er en væsentlig fordel.


Derimod er medier som radio, TV, aviser og magasiner dyr markedsføring for en virksomhed.

Der skal betales for sekunder af reklamespot og produktionsomkostninger til reklamefilm.

En annonce i et magasiner hører både professionelle fotos og tekstmateriale til, alt skal betales.


Marketføring metoder som radio, TV, aviser og magasiner er ikke længere tilstrækkelige, hvis en virksomhe.....

1≈†∞⊇∞† †++ ≈∂∋† ⊇∞ †æ⊥⊥∞ =æ⊥† ⊥å †++++∞⊥∞+∞≈≈ +⊥†∞=∞†≈∞ ∋† ⊥++⊇∞∂†∞†. 1 ⊇∞† ≈∋∋†∞≈⊇ ≈+∋ =; †∞=∞+ ;, +∞≈+††∞+ =; ∋∞⊥∞† ≈∞††∞†. 8=;†∂∞† +∋+ ∞≈≈ +∞†+⊇≈;≈⊥ ∋∞⊇ ∋† ⊇∞† †++≈†ø++∞ ∋†≈†∋≈⊇∞≈ ∋∞††∞∋ ≈æ†⊥∞+∞≈ +⊥ †++++∞⊥∞+∞≈. 8∞+†++ +∋+ ∞+ ⊇∞≈ ∋∞†∞≈†;≈∂∞ +⊥ ≈æ+=æ+∞≈⊇∞ +⊥†∞=∞†≈∞ ≈†ø++∞ +∞†+⊇≈;≈⊥ †++ †++++∞⊥∞+∞≈.

8∞+ ∂∋≈ ∞≈ =;+∂≈+∋+∞⊇ ++∞⊥∞ ++∞†∞+∞+∞ ⊇∋ ⊇∞ ⊥++∋+=∞+∞ ;≈⊇;+∞∂†∞.

8∞ ⊥++∋+=∞+∞ =;∋ ⊇∞+∞≈ ⊥∞+≈+≈†;⊥∞ +⊥†∞=∞†≈∞ +⊥ ∞+†∋+;≈⊥. 3å ⊇∞≈ =∋†⊥†∞ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ †å+ ∞≈ +⊥†∋††∞†≈∞ +⊥ ;⊇∞ +∋ ⊥++⊇∞∂†∞† ;⊥∞≈≈∞∋ ++∞†∞+∞+∞≈. 2∞⊇ ∋† ≈å ∞⊇ †;† ≈;≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞ ∂∋≈ ++∞†∞+∞+∞≈ ;≈æ+ +∞≈+††∞ ≈;⊥ ∋† ⊇∞ †+ †ø+≈†∞ ∋⊥⊥∞††++∋∞+. 9†+≈ †++⊇; ∋† ⊇∞† +⊥++⊥⊥∞+ †++=æ+⊇;⊥+∞⊇. 8=;≈ ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ +∋+ †;††;⊇ †;† ++∞†∞+∞+∞≈ =;† ⊥++∋+=∞+;≈⊥ +†;=∞ ∞≈ ⊇∞† ∋∞+∞ ⊥∞≈≈∞∋†ø+†.

0∋†+≈ †++⊇; ∋† ⊇∞† ∋⊥⊥∞††∞+∞ †;† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈≈ †ø†∞†≈∞+ +=;†∂∞† ≈+∋ ≈∂+∞=∞† †ø+ +∞†+⊇∞+ ∋† ∋å†⊥+∞⊥⊥∞≈ =;† †å ∞≈ ∞∋+†;+≈∞† †+++;≈⊇.....


This paragraph has been concealed!Download the complete document
DownloadYoutube som erhverv. Til at besvare de her sprørgsmål af vi fået hjælp af tidligere youtuber Sigrid Laier
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
Swap+your+documentsParse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/bodo/dokumente-online.com/caching_ende.inc on line 23