<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.14 $
Document category

Term paper
Educational Science / Pedagogy

University, School

Kharkiv National Pedagogical University

Author / Copyright
Text by Monika N. ©
Format: PDF
Size: 0.25 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|0/5

More documents
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Hygiene of voice. Фо ­88;му ку ­83;ьт пр ­86;фе го ­83;ос Ос ­86;бл го ­83;ос
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

24


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Г.С. СКОВОРОДИ


ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ


Індивідуальне науково-дослідне завдання

з дисципліни «МРДХК» на тему

«Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»


Виконав:

студент 12 групи

Макєєв Євгеній


Перевірив: викладач МРДХК

Пінчук С.І.


Харків, 2013

План:

 1. Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції

  1. Сутність

  2. Мета

  3. Завдання

  4. Функції

 2. Структурні елементи ДХК і фактори, що їх утворюють

 3. Класифікація ДХК

 4. Динаміка розвитку колективу по А.С. Макаренко

 5. Стадії розвитку ДХК через систему А.Н. Лутошкіна

 6. Шляхи згуртування ДХК

 7. Список джерел

 8. Додатки та висновки:

    1. Доповнення про поняття ДХК СБТ і його функції [1; 1.2]

    2. Класифікація ДХК [3]


Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції

Що представляє собою дитячий хореографічний (творчий) колектив?

В даний час в Україні існує велика кількість різних форм об'єднань любителів бальних танців, які називаються студіями, клубами, школами, але не колективами. Ця тенденція, яку можна вважати негативною, в основному пов'язана з соціально-економічними чинниками розвитку нашої країни. І, тим не менше, кожна студія або клуб є потенційною базою для створення творчого колективубільш досконалої організаційної форми, що дозволяє вирішувати широкий спектр навчально-виховних завдань, що у світлі сучасної соціокультурної дійсності є досить актуальним. Керівникам, які на основі усвідомлення своєї професійної ролі в суспільстві беруться формувати з групи колектив, необхідно володіти відповідними організаційними (педагогічними) методиками.

Беручи за основу визначення А.С. Макаренка, педагоги вважають, що дитячий колектив1 – це стійке об’єднання людей (дітей), яке має загальну суспільно значущу мету, спільну діяльність, спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується стосунками взаємної відповідальності.

Це і попереднє визначення дає підстави для відповіді на поставлене запитання за умови злиття двох понять в єд.....[read full text]

This paragraph has been concealed!Download the complete document
Downloadз дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis

Дитячим хореографічним (творчим) колективом є стійке об’єднання дітей, яке має загальну, творчу і суспільно значущу мету, спільну хореографічну діяльність, спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується спільними ціннісними орієнтаціями на мистецтво і естетичність та стосунками взаємної відповідальності.


Мета дитячого хореографічного колективу сучасного бального танцю не тільки навчити танцювати дітей, але і створити для них таке середовище існування, де б всебічно розвивалася його особистість, здібності, обдарування. Найголовніше - навчити учнів вже в першому (танцювальному) класі любити танець, зробити заняття захоплюючими, радісними. Так, важливо розгорнути і розтягнути ноги, поставити корпус, руки, навчити пластичності та координації, навчити стрибати, але і в теж час необхідно виробити «рефлекс задоволення» від усякого уроку.


Завданнями безпосередньо дитячого хореографічного колективу сучасного бального танцю є:


 • всебічний розвиток учнів, який включає в себе вимоги підвищення естетичної культури підростаючого покоління і виховання художнього смаку. Естетичне виховання дітей буде не повним, якщо вони не отримають хоча б основні знання і навики в галузі мистецтва танцю (на жаль, поки в багатьох загальноосвітніх школах немає спеціально обладнаних класів для занять хореографією, але в кожній школі є актові зали, що вже дає можливість для проведення уроків хореографії, а також для створення хореографічно.....

 • докладне вивчення людського тіла, його функціональних особливостей і можливостей, розвиток когнітивних здібностей особистості:   • По-перше, для того, щоб організовувати потрібним чином рух свого тіла, необхідно знати за допомогою чого ця організація досягається.

 • По-друге, усвідомлене створення спільного з партнером руху вкрай важке без знань і застосування динамічних законів фізики.


  Оскільки бальний танець виконується під музичний супровід і має естетичний характер, то вивчення основ музичної грамоти і основних культурних аспектів є цілком закономірним. З цього маємо такі завдання:


  • вивчення і розуміння таких термінів музичної теорії як розмір, темп, такт, тривалість, музичний удар, акцент, ритм, музична фраза;

  • максимально наблизити характер руху до характеру мелодії;

  • отримати знання про зміст національних культур тих видів танців, які вивчаються.


  Індивідуальні заняття з педагогом, як альтернативна форма навчання, необхідні для танцювальних пар, залучених до спортивного рух, тому що тільки ця форма дозволяє максимально розкрити творчі можливості пари для того, щоб під час змагань дует був конкурентоспроможним у боротьбі за .....

 • This paragraph has been concealed!Download the complete document
  Downloadз дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Форма індивідуальної роботи педагога з танцювальним дуетом вирішує такі завдання як:


  • вироблення необхідних технічних навичок руху, що дозволяють добиватися максимального якісного рівня виконання;

  • складання індивідуальної конкурсної програми, ґрунтуючись на найбільш абсолютно виконуваних елементах;

  • розвиток акторських навичок.


  Таким чином, можна зробити висновок про те, що дана форма викладання реалізує виключно практичну частину феномена бального танцю. Для реалізації ж тієї частини педагогічного потенціалу, яка відноситься до формування та вдосконалення духовних якостей особистості потрібні складніші і досконаліші форми організації навчально-виховної роботи з т.....


  Функції

  Хореографічний колектив у загальноосвітній школі робить істотний вплив на учнів:


  • він сприяє виникненню у дитини потреби в саморозвитку;

  • формує в неї готовність і звичку до творчої діяльності;

  • підвищує його власну самооцінку і його статус в очах однолітків, педагогів, батьків;


  Зайнятість учнів в ансамблі у позанавчальний час сприяє:


  • зміцненню самодисципліни;

  • розвитку само організованості;

  • самоконтролю школярів;

  • появі навичок змістовного проведення дозвілля.


  Участь колективу в культурно-масових заходах школи сприяє:


  • згуртуванню шкільного колективу;

  • зміцненню традицій школи;

  • утвердженню сприятливого соціально-психологічного кл.....


  This paragraph has been concealed!Download the complete document
  Downloadз дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  Preview page 1 of 5 : [1] [2] [3] [4] [5]
  The site owner is not responsible for the content of this text provided by third parties

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents