<
>
swopdoc logo
Download
a) trade for free
b) buy for 10.17 $
Document category

Term paper
Educational Science / Pedagogy

University, School

Kharkiv National Pedagogical University

Author / Copyright
Text by Monika N. ©
Format: PDF
Size: 0.25 Mb
Without copy protection
Rating [details]

Rating 5.0 of 5.0 (1)
Networking:
0/0|0[0.0]|2/7More documents
Hygiene of voice. Фо&­#10­88;l­4;у ку&­#10­83;n­0;т пр&­#10­86;m­2;е го&­#10­83;l­6;с Ос&­#10­86;k­3;л го&­#10­83;l­6;с вч&­#10­80;m­0;е Гі&­#10­75;o­0;є го&­#10­83;l­6;с пе&­#10­76;k­2;г Вп&­#10­88;k­2;в…
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально­го образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ) ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛО­ГИЧ­ЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Петрова Сильвия Григоровна Исторические идеи Вильгельма фон Гумбольдта. Доклад по дисциплине Всеобщая история. Новое время.Студента 3-го курса очной формы обучения Преподаватель: Н. В. Ростиславлева Москва 2017 Содержание Введение 3 Глава 1. Исторический…

24


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Г.С. СКОВОРОДИ


ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ


Індивідуальне науково-дослідне завдання

з дисципліни «МРДХК» на тему

«Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»


Виконав:

студент 12 групи

Макєєв Євгеній


Перевірив: викладач МРДХК

Пінчук С.І.


Харків, 2013

План:

 1. Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції

  1. Сутність

  2. Мета

  3. Завдання

  4. Функції

 2. Структурні елементи ДХК і фактори, що їх утворюють

 3. Класифікація ДХК

 4. Динаміка розвитку колективу по А.С. Макаренко

 5. Стадії розвитку ДХК через систему А.Н. Лутошкіна

 6. Шляхи згуртування ДХК

 7. Список джерел

 8. Додатки та висновки:

    1. Доповнення про поняття ДХК СБТ і його функції [1; 1.2]

    2. Класифікація ДХК [3]


Поняття про дитячий хореографічний колектив (ДХК) сучасного бального танцю і його функції

Що представляє собою дитячий хореографічний (творчий) колектив?

В даний час в Україні існує велика кількість різних форм об'єднань любителів бальних танців, які називаються студіями, клубами, школами, але не колективами. Ця тенденція, яку можна вважати негативною, в основному пов'язана з соціально-економічними чинниками розвитку нашої країни. І, тим не менше, кожна студія або клуб є потенційною базою для створення творчого колективубільш досконалої організаційної форми, що дозволяє вирішувати широкий спектр навчально-виховних завдань, що у світлі сучасної соціокультурної дійсності є досить актуальним. Керівникам, які на основі усвідомлення своєї професійної ролі в суспільстві беруться формувати з групи колектив, необхідно володіти відповідними організаційними (педагогічними) методиками.

Беручи за основу визначення А.С. Макаренка, педагоги вважають, що дитячий колектив1 – це стійке об’єднання людей (дітей), яке має загальну суспільно значущу мету, спільну діяльність, спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується стосунками взаємної відповідальності.

Це і попереднє визначення дає підстави для відповіді на поставлене запитання за умови злиття двох понять в єд.....[read full text]

Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis


Оскільки бальний танець виконується під музичний супровід і має естетичний характер, то вивчення основ музичної грамоти і основних культурних аспектів є цілком закономірним. З цього маємо такі завдання:


 • вивчення і розуміння таких термінів музичної теорії як розмір, темп, такт, тривалість, музичний удар, акцент, ритм, музична фраза;

 • максимально наблизити характер руху до характеру мелодії;

 • отримати знання про зміст національних культур тих видів танців, які вивчаються.


Індивідуальні заняття з педагогом, як альтернативна форма навчання, необхідні для танцювальних пар, залучених до спортивного рух, тому що тільки ця форма дозволяє максимально розкрити творчі можливості пари для того, щоб під час змагань дует був конкурентоспроможним у боротьбі за призові місця.

Форма індивідуальної роботи педагога з танцювальним дуетом вирішує такі завдання як:


 • вироблення необхідних технічних навичок руху, що дозволяють добиватися максимального якісного рівня виконання;

 • складання індивідуальної конкурсної програми, ґрунтуючись на найбільш абсолютно виконуваних елементах;

 • розвиток акторських навичок.


Таким чином, можна зробити висновок про те, що дана форма викладання реалізує виключно практичну частину феномена бального танцю. Для реалізації ж тієї частини педагогічного потенціалу, яка відноситься до формування та вдосконалення духовних якостей особистості потрібні складніші і досконаліші форми організації навчально-виховної роботи з танцюристами.


.....

Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
This page(s) are not visible in the preview.
Please click on download.
Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
Click on download to get complete and readable text
• This is a free of charge document sharing network
Upload a document and get this one for free
• No registration necessary, gratis
 • загальнодоступністю (незалежно від освіти, професійної приналежності, віку учасників);

 • стабільністю;

 • спільної громадською діяльністю;

 • чіткістю організаційної роботи.


  Структурні елементи ДХК і фактори, що їх утворюють

 • У творчому колективі, як виховному середовищі, можна виділити два основні чинники, що обумовлюють високий рівень реалізації педагогічного потенціалу бального танцю, умовно їх можна назвати як особистісний і організаційний. Особистісний чинник полягає у специфічних особливостях взаємодії особистості і колективу, організаційний - в унікальних можливостях колективу в організації навчально-виховного процесу.

  Організаційний фактор обумовлений широким діапазоном форм навчально-виховної роботи в хореографічному колективі, які застосовуються в тому випадку, коли всі структурні елементи колективу злагоджено працюють для досягнення єдиної мети - формування гармонійно розвиненої особистості в системі занять танцювальним мистецтвом.

  До структурних елементів колективу м.....

  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
 • Колективи підвищеного типу. У цих колективах вирішуються складніші навчально-виховні та художні завдання. Учасники займаються спеціальним тренаж, знайомляться з основами і теорією даного виду мистецтва. Ускладнюється репертуар, зростають вимоги до його художнім рівнем. Більш складний репертуар і велика підготовленість учасників дозволяють колективу виступати перед широкою аудиторією глядачів.  Динаміка розвитку колективу по А.С. Макаренко1

  Колектив у своєму розвитку проходить певні стадії, які харак­теризують його з якісного боку.

 • Перша стадія є початковою, коли колектив тільки створюєть­ся, формується, люди придивляються один до одного, до вихова­теля. Колектив — мета виховних зусиль педагогів. Вихователь зна­йомить вихованців з метою, завданнями, перспективами колекти­ву. Вимоги ідуть від нього. Школярів об'єднує загальне емоційне напруження, бо невідомі норми, вимоги до їх життя, але поступо­во діти дізнаються, хто є хто, з'являються малі групи.

  Друга стадія характеризується тим, що завершується взаємне вивчення, утворюються малі групи, формується актив, накопичу­ються традиції, розвивається співробітництво, взаємодопомога. Вимоги йдуть не лише від вихователя, а й від активу, лідерів. Ко­лектив стає фактором розширення соціального досвіду дітей, за­лучення його до духовної культури .....

  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  «Мигаючий маяк»: в групі переважає бажання спільної праці, допомоги один одному, бути разом. Є на кого спиратися. Група від­значається своєю індивідуальністю, але недостатньо проявляється ініціатива. Активність проявляється періодично.

  «Рожеві вітрила»: товариська участь і зацікавленість справами один одного поєднується із взаємною вимогливістю. У членів групи прояв­ляється відчуття гордості за свій колектив. В основному група згурто­вана, але не завжди вистачає мужності визнати свою помилку зразу.

  «Палаючий факел»: тісна дружба, відмінне взаєморозуміння, ділове співробітництво. Безкорисно приходять на допомогу, роблять все, щоб принести людям користь.

  На всіх етапах розвитку колективу головна мета — створення умов для самореалізації особистості.


  Шляхи згуртування дитячого колективу

  1. Основою згуртування колективу є сумісна колективна діяльність, в якій відбувається спілкування школярів, розвиток всіх сфер їхньої життєдіяльності: інтелектуальної, емоційної, вольової. Але сумісна діяльність забезпечує розв'язання даної задачі, якщо цілі діяльності є захоплюючими хоча б для більшості його членів. Щоб мета діяль­ності стала мотивом окремого учня, важливо пояснювати, перекону­вати в її необхідності, створювати ситуацію співпереживання з тими людьми, з якими виконується справа. Зміст діяльності може бути різним: самообслуговування, підготовка до вечора, виробнича пра­ця, організація дозвілля, навчальна діяльність, ігрова та ін. Головне в організації діяльності це мета і засоби її досягнення. Американсь­кий психолог Урі Бронфенбреннер1 описує експеримент Шерифа, який відправив дітей у табір і домігся ворожнечі двох груп, а пізні­ше, після спільної праці, домігся гармонії взаємовідносин цих груп.

  2. Особливе місце в становленні дитячого колективу займає пе­дагогічно доречно організована навчальна діяльність. У процесі навчальної діяльності школярів встановлюються ділові зв'язки. Свої успіхи, невдачі вони переживають у колективі класу. І від харак­теру цих відносин залежить моральне самоп.....

  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis
  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Наприклад, година поезії. Сидять на підлозі, на спортивних ма­тах чи лавах, тісним гуртом, майже не дивлячись один на одного. Посередині — ліхтар або свічка. В абсолютній тиші хто-небудь читає вірші — без оголошення, без імені автора, тихо і наче для себе і про себе. Закінчив — інший хтось починає, без репетиції, без організа­ції. Хто не знає віршів напам'ять, той підготував збірничок, підповзе до світла, читає — і знову тихо1!

  Поточна організаторська діяльність передбачає створення ради справ, в які можуть включитися і старші: вчителі, батьки, стажери-тренери, тренери, старші вихованці. Успіх справи у великій мірі ви­значається саме цією співдружністю.

  Після виконаної справи проводиться колективне обговорення й оцінка зробленого на основі відповідей на запитання: що вдало­ся і чому? Що не вдалося і чому? Який треба зробити висновок? Що найбільше сподобалось? Чому? Чому навчилися?

  При оцінюванні враховується і здійснення основних принципів організації КТС, а саме2:

  1. Справа — це піклування про щось, когось, тобто справи повинні бути на радість і користь людям.

  2. Брати участь у справах повинні всі члени даного колективу.

  3. Романтична форма проведення.

  4. Творча основа діяльності.

  5. Змінність лідерів.

   1. Постановка перспектив. Перспективаце бажана для дитини мета, яку вона хоче реалізувати, «завтрашня радість», як визначав її A.C. Макаренко. Перспектива може бути близька, середня, да­лека. Близька перспектива є у кожної дитини: зароджуючись у повсякденному житті, вона стимулює діяльність особистості, до­помагає їй переборювати труднощі.

  Середня полягає в прагненні дитини до якоїсь події в її житті, але відсуненій за часом. Далека перспектива — це те. до чого прагне людина протягом трив.....

  This page(s) are not visible in the preview.
  Please click on download.
  Download з дисципліни «МРДХК» на тему «Дитячий хореографічний колектив сучасного бального танцю»
  Click on download to get complete and readable text
  • This is a free of charge document sharing network
  Upload a document and get this one for free
  • No registration necessary, gratis

  Legal info - Data privacy - Contact - Terms-Authors - Terms-Customers -
  Swap+your+documents